Họp đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã Buôn Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật lúc: 16:17 07/08/2018

     Sáng ngày 03/8/2018, Thường trực HĐND thị xã Buôn Hồ đã tổ chức họp để đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã và sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp liên tịch giữa HĐND-UBND-UBMTTQVN thị xã 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2018. Cuộc họp do đồng chí Ngô Trung Hiếu - Chủ tịch HĐND thị xã, chủ trì. Cùng tham dự có: đồng chí Y Nguyên Mlô - Phó Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Y Sem Ayun - Phó Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Văn Tài - Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã; lãnh đạo các Ban HĐND và lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

 

Đ/c Y Nguyên Mlô – PCT HĐND thị xã thông qua báo cáo rút kinh nghiệm kỳ họp

     Qua công tác chuẩn bị, tổ chức và điều hành kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã, thay mặt Thường trực HĐND thị xã, ông Ngô Trung Hiếu - Chủ tịch HĐND thị xã đã đánh giá như sau:

     Kỳ họp thứ 6 đã diễn ra thành công, hoàn thành chương trình đề ra. Công tác điều hành của Chủ tọa kỳ họp bám sát vào nội dung, chương trình và có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, gợi mở, phát huy trí tuệ của đại biểu và thể hiện được tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm. Cách thức trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Đề án tiếp tục được đổi mới theo hướng ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề trọng tâm.

     Chương trình làm việc được bố trí hợp lý theo hướng dành nhiều thời gian cho thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn. Tại kỳ họp, đã dành hơn 01 buổi tập trung thảo luận, chất vấn về các nội dung quan trọng. Đã có 4 đại biểu với 12 ý kiến thảo luận, 04 đại biểu chất vấn với 06 ý kiến chất vấn liên quan đến lĩnh vực tài chính; chế độ chính sách cho những người tham gia đi bộ đội sau 1975; giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân; việc chỉnh sửa đối với Bảo hiểm y tế cấp sai cho người dân.... Việc trả lời các ý kiến thảo luận, chất vấn của đại biểu được UBND thị xã và các ngành chức năng trả lời cơ bản đầy đủ với tinh thần nghiêm túc và tiếp thu những thiếu sót để có biện pháp khắc phục trong thời gian đến. Đa số các đại biểu HĐND thị xã đã phát huy được tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu, chủ động nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận tại hội trường, những vấn đề bất cập được nhiều cử tri quan tâm được đại biểu đề cập thảo luận tại kỳ họp và đề nghị các cơ quan chức năng giải trình làm rõ.

     Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã nêu rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới đó là: Một số đại biểu, Tổ đại biểu HĐND thị xã trách nhiệm chưa cao, chưa tích cực tham gia phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận, phiên chất vấn; chưa xác định rõ các nội dung ý kiến kiến nghị với chất vấn, một số nội dung kiến nghị, chất vấn còn chưa rõ ràng, cụ thể; việc gửi các phiếu chất vấn đến chủ tọa kỳ họp để phân công các phòng, ban, đơn vị trả lời còn chậm. Việc trả lời chất vấn của một số lãnh đạo các phòng ban, đơn vị còn dài, chưa đi vào trọng tâm. Một số báo cáo của UBND thị xã trình tại kỳ họp nội dung chưa đảm bảo như báo cáo trả lời chất vấn. Báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi Cục thi hành án dân sự số liệu còn có sự chênh lệch, chưa thống nhất về thời điểm lấy số liệu báo cáo nên gây khó khăn cho Ban Pháp chế HĐND thị xã trong việc nghiên cứu thẩm tra...

     Đối với việc thực hiện Quy chế phối hợp liên tịch giữa HĐND-UBND-UBMTTQVN thị xã 6 tháng đầu năm 2016 HĐND-UBND-UBMTTQVN thị xã đã phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các kỳ họp HĐND thị xã, công tác tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, công tác tiếp xúc cử tri, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân và trong các hoạt động trao đổi thông tin, tham dự hội nghị. Các đơn vị đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định và quy chế phối hợp đề ra. Giữa các cơ quan luôn có sự chủ động và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Hoạt động phối hợp từng bước đi vào nề nếp. Qua đó, tạo điều kiện để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, hoạt động giám sát, khảo sát những vấn đề mà người dân quan tâm, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

     Trong 6 tháng đầu năm 2018, đã phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, thị xã trước và sau mỗi kỳ họp theo quy định pháp luật, công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ, số lượng cử tri tham dự đảm bảo.

     Tại các cuộc tiếp xúc cử tri đã ghi nhận được 1.864 lượt cử tri tham gia với 281 ý kiến, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực: đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thương mại, nội chính, chế độ chính sách… ;việc tổng hợp và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được thực hiện nghiêm túc, cơ bản đảm bảo. Hoạt động phối hợp tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thực hiện theo đúng quy định. Công tác phối hợp chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND có nhiều chuyển biến tích cực. Các kỳ họp HĐND thị xã được tiến hành đảm bảo dân chủ, công khai và đúng luật định. Hoạt động giám sát của HĐND và UBMTTQVN thị xã ngày càng được tăng cường, theo hướng giám sát có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

     Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện Quy chế phối hợp như: Công tác phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp đôi lúc chưa chặt chẽ, kịp thời. Một số phòng ban thuộc UBND thị xã khi trình các nội dung đề nghị giải quyết giữa hai kỳ họp không gửi các báo cáo, hồ sơ tài liệu giải trình kèm theo. Một số kiến nghị của các Ban HĐND thị xã qua các báo cáo thẩm tra chưa được UBND thị xã triển khai thực hiện đầy đủ. Công tác tiếp xúc cử tri còn hạn chế chưa được đổi mới, nhất là trong việc phân công đại biểu HĐND thị xã, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị tham dự tiếp xúc cử tri; việc tổng hợp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri còn trùng lắp, chưa chính xác... Một số lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thị xã chưa chấp hành nghiêm túc việc tham gia tiếp xúc cử tri theo sự phân công. Việc phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết 05 của HĐND thị xã vẫn còn hạn chế; công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, cùng tham gia chưa được thực hiện thường xuyên...

     Kết luận tại cuộc họp, ông Ngô Trung Hiếu – Chủ tịch HĐND thị xã ghi nhận những ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự cuộc họp; đồng thời, đề nghị các cơ quan liên quan đề cao trách nhiệm để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu ra trong việc tổ chức, điều hành kỳ họp và việc thực hiện Quy chế phối hợp liên tịch giữa HĐND-UBND-UBMTTQVN thị xã, đề ra biện pháp để triển khai thực hiện tốt việc tổ chức các kỳ họp HĐND thị xã và phát huy hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa HĐND-UBND-UBMTTQVN thị xã trong thời gian tới.

 

Chu Anh