Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Cập nhật lúc: 13:59 16/10/2018

     Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-ĐĐBQH, ngày 29/8/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk về việc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; Thông báo số 118/TB-BTT, ngày 12/9/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Đắk Lắk về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV;

     Chiều ngày 05/10/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã Buôn Hồ phối hợp cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri có các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk gồm: ông Y Biêr Niê – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk; ông Nguyễn Duy Hữu – Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; ông Ngô Trung Thành - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia cơ quan Văn phòng Quốc hội; bà Lê Thị Thanh Xuân – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. Cùng tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri có đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh, … Tham dự Hội nghị còn có đại diện Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã cùng các cơ quan, đơn vị thị xã; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các phường: An Bình, An Lạc, Đạt Hiếu, Thiện An, Đoàn Kết và gần 300 cử tri của các phường nêu trên.

 

Các đại biểu Quốc hội lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri

     Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri lần này, các Đại biểu Quốc hội đã báo cáo với cử tri về dự kiến nội dung kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thu thập những ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp báo cáo với Quốc hội theo quy định; trao đổi, thông tin với cử tri những vấn đề cử tri quan tâm, yêu cầu được thông tin, trao đổi.

 

Cử tri phát biểu ý kiến tại Hội nghị

     Sau một buổi làm việc, Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã có 15 lượt cử tri phát biểu với 36 ý kiến và 02 lượt phản ánh bằng văn bản với 04 ý kiến về các lĩnh vực kinh tế, quy hoạch, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, giáo dục - đào tạo, y tế, chế độ chính sách cho người có công, các vấn đề về tệ nạn xã hội, an ninh chủ quyền Quốc gia, trật tự an toàn xã hội, trách nhiệm của Quốc hội, đại biểu Quốc hội và các bộ, ban, ngành Trung ương, … Cử tri cũng gửi gắm các vị đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm của người đại biểu để nói lên tiếng nói của nhân dân tại kỳ họp lần này, tập trung nghiên cứu, thảo luận để đưa ra những quyết định đúng đắn đối với những vấn đề quan trọng của đất nước theo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV mà các đại biểu vừa báo cáo với cử tri.

 

Các cơ quan, ban, ngành tỉnh và thị xã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

 

Ông Y Biêr Niê – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tham gia trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

     Sau khi lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh và thị xã đã trực tiếp trả lời, làm rõ ngay tại buổi tiếp xúc đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và cấp thị xã. Đối với những thắc mắc của cử tri về dự thảo Luật Đặc khu, ông Y Biêr Niê – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã giải thích cụ thể để cử tri hiểu rõ và tỉnh táo, cảnh giác trước những âm mưu kích động của các thế lực thù địch. Đối với các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các Bộ, ban, ngành Trung ương, các đại biểu tiếp thu và sẽ tổng hợp báo cáo với Quốc hội theo quy định.

 

Lê Thị Liên