Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX và sau kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật lúc: 14:22 11/01/2018

     Thực hiện kế hoạch số 703/KH-HĐND, ngày 08/12/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX; thông báo số 104/TB-BTT, ngày 13/12/2017 của ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Đắk Lắk về việc tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX.

     Ngày 02/01/2018 Thường trực HĐND thị xã đã ban hành kế hoạch số 01/KH-HĐND về tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021; Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã đã ban hành Thông báo số 24/TB-MT, ngày 03/01/2018 về tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX và sau kỳ họp thứ 5 HĐND thị xã, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

     Theo Kế hoạch ngày 11/01/2018 tổ chức tiếp xúc cử tri tại các xã, phường: Ea Siên, Ea Đrông, Bình Tân, Thiện An, An Lạc, Cư Bao, trong đó có 02 điểm tiếp xúc cử tri 2 cấp tỉnh và thị xã là phường An Lạc và xã Ea Siên. Ngày 12/01/2018 tổ chức tiếp xúc cử tri tại các xã, phường: Ea Blang, Bình Thuận, Đạt Hiếu, Đoàn Kết, Thống Nhất, An Bình, trong đó có 2 điểm tiếp xúc cử tri 2 cấp tỉnh và thị xã là phường Thống Nhất và xã Ea Blang.

     Tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri ngoài các đại biểu HĐND tỉnh, thị xã còn có đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã và các cơ quan, đơn vị thị xã; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, phường.

 

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Ea Siên

 

Ông Ngô Trung Hiếu – Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Ea Siên

     Tại các điểm tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri về kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX, đại biểu HĐND thị xã thông tin đến cử tri về kết quả kỳ họp thứ 5 HĐND thị xã, khóa III và đề nghị các cử tri tại địa phương thẳng thắn bày tỏ ý kiến về tâm tư nguyện vọng và đề xuất, kiến nghị với các cơ quan nhà nước của tỉnh, thị xã.

 

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường An Lạc

 

Đại biểu HĐND tỉnh, thị xã dự tiếp xúc cử tri tại phường An Lạc

 

Đại biểu HĐND thị xã dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Bình Tân

     Qua hội nghị tiếp xúc cử tri, các cử tri đã tham gia phát biểu ý kiến đề xuất, kiến nghị, phản ánh đến các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thị xã về một số nội dung như: việc đầu tư, nâng cấp các tuyến đường chính trên địa bàn; việc cấp Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất; về các chính sách hỗ trợ đối với người có công, người nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số; về vấn đề giải quyết việc làm; về tài nguyên môi trường, thủy lợi, điện sinh hoạt; về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn…

     Sau khi lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND tỉnh, thị xã, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thị xã và UBND thị xã đã trực tiếp giải trình, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền ngay tại buổi tiếp xúc. Đối với các ý kiến, kiến nghị chưa được trả lời sẽ được tổng hợp và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời cho bà con cử tri trong thời gian sớm nhất.

 

Thùy Anh