Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ cơ quan chính quyền thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cập nhật lúc: 10:18 04/07/2018

     Sáng ngày 28/6/2018, Đảng ủy cơ quan chính quyền thị xã tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan chính quyền thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng đảng của Thị ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan chính quyền thị xã; bí thư, phó bí thư chi bộ, các Đoàn thể trực thuộc và các đồng chí đảng viên của Đảng bộ. Đồng chí Ngô Trung Hiếu – Bí thư Đảng ủy cơ quan chính quyền thị xã chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị

     Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy thay mặt Đảng ủy báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ cơ quan chính quyền thị xã. Theo báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ vừa qua trong bối cảnh nền kinh tế của tỉnh nói chung và thị xã Buôn Hồ nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, tình hình thời tiết và biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp; các mặt hàng nông sản chủ lực của thị xã trong nhiều năm qua luôn biến động giảm; nguyên, nhiên vật liệu và vật tư phục vụ đầu vào sản xuất nông nghiệp có xu hướng tăng.... Song dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thị ủy, sự giám sát của HĐND, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã, sự lãnh đạo của Đảng ủy và phấn đấu của các đồng chí Đảng viên trong Đảng bộ, Đảng ủy cơ quan chính quyền thị xã đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng như: các chỉ tiêu phát triển kinh tế đều được duy trì và phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư xây dựng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực; phong trào nhân dân tự hiến đất, ủng hộ kinh phí để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn ngày càng được hưởng ứng và nhân rộng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội, việc chăm lo cho các đối tượng chính sách được triển khai thực hiện kịp thời; công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ngày càng được nâng lên; Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan chính quyền thị xã đã chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự suy thoái", “tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; kết nạp được 48 đảng viên mới; hoạt động của các đoàn thể chính trị được đẩy mạnh, chất lượng được nâng cao; kết quả đánh giá, phân loại hàng năm, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 98% và số chi bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh chiếm hơn 90%; kiểm tra đảng viên chấp hành qua các năm đều thực hiện đạt, vượt so với chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết đề ra. Kết quả kiểm tra trong các năm có 100% đảng viên chấp hành tốt nội dung được kiểm tra.

 

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Trung Hiếu – Bí thư Đảng ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng ủy đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, Đề nghị trong nửa nhiệm kỳ cuối, Đảng ủy cần đề ra giải pháp nhằm sớm khắc phục những hạn chế, tồn tại; lãnh đạo thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội trong thời gian còn lại và cả nhiệm kỳ 2015-2020; tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; quan tâm công tác tạo nguồn phát triển đảng viên; thường xuyên củng cố, kiện toàn các chức danh để tổ chức lãnh đạo chi bộ, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Trần Khoa