Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND-UBND-UBMTTQVN thị xã năm 2018

Cập nhật lúc: 13:53 26/02/2019

     Chiều ngày 22/02/2019, Thường trực HĐND thị xã Buôn Hồ đã tổ chức hội nghị để đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế phối hợp liên tịch giữa HĐND-UBND-UBMTTQVN thị xã năm 2018 và đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã. Hội nghị do đồng chí Ngô Trung Hiếu - Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì. Cùng tham dự có các đồng chí Thường trực HĐND thị xã; đại diện lãnh đạo UBND thị xã, UBMTTQVN thị xã, các Ban HĐND, Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

 

Ông Phạm Phú Lộc, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu ý kiến tại Hội nghị

     Trong năm 2018 việc thực hiện các nội dung của Quy chế phối hợp liên tịch đã được 3 cơ quan HĐND-UBND-UBMTTQVN thị xã phối hợp thực hiện tốt. Công tác phối hợp chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, các kỳ họp HĐND thị xã được tiến hành dân chủ, công khai và đúng luật định; đã phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân và trong các hoạt động trao đổi thông tin, tham dự hội nghị. Trong năm 2018, đã phối hợp tổ chức 6 đợt tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, thị xã trước và sau mỗi kỳ họp theo quy định pháp luật, có tổng số 2.797 cử tri tham dự với 413 lượt ý kiến, kiến nghị trên các lĩnh vực; việc tổng hợp và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được thực hiện nghiêm túc, cơ bản đảm bảo. Thường trực HĐND thị xã đã phối hợp xem xét, giải quyết 13 nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp do UBND thị xã trình xin ý kiến. Hoạt động giám sát của HĐND và UBMTTQVN thị xã ngày càng được tăng cường, theo hướng giám sát có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Các đơn vị đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định và quy chế phối hợp đề ra, giữa các cơ quan luôn có sự chủ động và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân công, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện Quy chế phối hợp như: công tác phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp đôi lúc chưa chặt chẽ, kịp thời; công tác tiếp xúc cử tri còn hạn chế chưa được đổi mới; công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, cùng tham gia thực hiện Nghị quyết 05 của HĐND thị xã chưa được thực hiện thường xuyên..Qua đánh giá những kết quả đạt được trong công tác phối hợp, những tồn tại, hạn chế của các bên, Hội nghị cũng đã thống nhất phương hướng thực hiện Quy chế phối hợp năm 2019.

 

Ông Y Khiêm Niê Kđăm – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã phát biểu ý kiến

     Đối với nội dung đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã. Hội nghị đánh giá kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã diễn ra thành công, hoàn thành chương trình đề ra. Công tác điều hành của chủ tọa kỳ họp bám sát vào nội dung, chương trình và có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, gợi mở, phát huy trí tuệ của đại biểu và thể hiện được tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm. Cách thức trình bày các báo cáo, tờ trình, đề án được trình bày ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề trọng tâm. Chương trình làm việc được bố trí hợp lý theo hướng dành nhiều thời gian cho thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn; tại kỳ họp Thường trực HĐND thị xã đã chia đại biểu HĐND thị xã làm 02 tổ để thảo luận các nội dung liên quan, qua thảo luận có 10 đại biểu ý kiến với 18 ý kiến, 02 đại biểu chất vấn với 04 ý kiến chất vấn liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai. Việc trả lời các ý kiến thảo luận, chất vấn của đại biểu được UBND thị xã và các phòng, ban liên quan trả lời cơ bản đầy đủ. Đa số các đại biểu HĐND thị xã đã phát huy được tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu, chủ động nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận tại hội trường, những vấn đề bất cập được nhiều cử tri quan tâm được đại biểu đề cập thảo luận tại kỳ họp và đề nghị các cơ quan chức năng giải trình làm rõ. Trong tổ chức kỳ họp thứ 7 còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục là: việc giải trình, trả lời chất vấn của một số lãnh đạo đơn vị còn dài, chưa đi vào trọng tâm; một số báo cáo, tờ trình của UBND thị xã trình về các chỉ tiêu, số liệu chưa chính xác, phải điều chỉnh, bổ sung; một số xã, phường, phòng ban, đơn vị tham dự kỳ họp chưa đầy đủ...

 

Ông Ngô Trung Hiếu, Chủ tịch HĐND thị xã kết luận hội nghị

     Kết luận tại cuộc họp, ông Ngô Trung Hiếu – Chủ tịch HĐND thị xã ghi nhận những ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự cuộc họp; đồng thời, đề nghị các cơ quan liên quan đề cao trách nhiệm để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu ra trong việc tổ chức, điều hành kỳ họp và việc thực hiện Quy chế phối hợp liên tịch giữa HĐND-UBND-UBMTTQVN thị xã, đề ra biện pháp để triển khai thực hiện tốt việc tổ chức các kỳ họp HĐND thị xã và phát huy hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa HĐND-UBND-UBMTTQVN thị xã trong thời gian tới.

 

Chu Anh