Hội nghị đánh giá công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng 10 tháng, triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2017

Cập nhật lúc: 14:24 10/11/2017

     Ngày 02/11/2017, UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị đánh giá công tác quản lý đô thị, trật tự đô thị tháng 10 và kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện lập lại trật tự đô thị, hành lang an toàn đường bộ quý IV năm 2017. Cuộc họp do đồng chí Phạm Phú Lộc – Phó Chủ tịch UBND thị xã, chủ trì. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo: phòng Quản lý đô thị thị xã, phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, phòng Văn hóa và Thông tin thị xã; Đội quản lý trật tự đô thị thị xã, Công an thị xã, Đài truyền thanh – Truyền hình; đại diện lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính – xây dựng các phường: Đạt Hiếu, An Bình, An Lạc, Thiện An, Đoàn Kết, Bình Tân, Thống Nhất; đại diện lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính xã Cư Bao.

     Qua báo cáo của phòng Quản lý đô thị thị xã và UBND các xã, phường, tình hình quản lý đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, việc xây dựng từng bước đi vào nề nếp,… Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực hiện hiện lập lại trật tự đô thị, hành lang an toàn đường bộ Quý IV năm 2017 trên địa bàn thị xã chậm so với kế hoạch đề ra. Đến ngày 02/11/2017, một số đơn vị đã có sự quan tâm, chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như: Bình Tân, Thống Nhất, Thiện An, An Bình … các đơn vị còn lại hiện đang xây dựng kế hoạch để triển khai. Bên cạnh đó, việc vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã có giảm nhưng vẫn còn tiếp diễn, tập trung chủ yếu tại địa bàn phường An Bình, phường An Lạc; công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, báo cáo của phòng Quản lý đô thị thị xã đôi lúc còn chưa kịp thời.

 

Đồng chí Phạm Phú Lộc – Phó Chủ tịch UBND thị xã kết luận Hội nghị

     Để chấn chỉnh công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện lập lại trật tự đô thị, hành lang an toàn đường bộ Quý IV năm 2017 trên địa bàn thị xã, đồng chí Phạm Phú Lộc – Phó Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường tập trung thực hiện một số nội dung sau:

     Về công tác quản lý trật tự xây dựng: Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; theo dõi, nắm bắt, kịp thời báo cáo UBND thị xã về tiến độ triển khai thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng của Giáo họ Đạt Hiếu; xử lý dứt điểm các trường hợp xây dựng nhà ở, công trình, hạng mục công trình không có giấy phép trên địa bàn phường An Lạc, An Bình.

     Về công tác quản lý đô thị: tập trung, đẩy nhanh tiến độ xử lý các trường hợp cơi nới mái hiên, mái che, xây dựng nhà tiền chế, biển quảng cáo,… lấn chiếm vỉa hè, lề đường theo Kế hoạch số 122/KH-UBND, ngày 06/10/2017 của UBND thị xã; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; nghiêm cấm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lề, lòng đường để tổ chức đám cưới, đám tang, nhằm đảm bảo an toàn giao thông; rà soát các trường hợp đã bồi thường, giải phóng mặt bằng theo hướng tuyến đường Hồ Chí Minh, nghiêm cấm các trường hợp cơi nới, lấn chiếm; tăng cường công tác xử lý trật tự đô các tuyến đường xung quanh Chợ Buôn Hồ, trước cổng Chợ Buôn Hồ, khu vực Chợ Bình Tân, Chợ Thống Nhất;…

 

Trang Nguyễn