HĐND phường Bình Tân tổ chức kỳ họp bất thường kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường.

Cập nhật lúc: 07:56 02/10/2018

     Sáng ngày 30/9/2018, HĐND phường Bình Tân khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp bất thường để kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường. Tham dự kỳ họp có ông Ngô Trung Việt – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; ông Y Sem Ayun – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; ông Nguyễn Thanh Tùng – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã; ông Nguyễn Khắc Quang – Phó Trưởng phòng Nội vụ thị xã; đại diện Thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Tân; 20/25 vị đại biểu HĐND phường và các ban, ngành, đoàn thể phường Bình Tân.

 

Quang cảnh kỳ họp

     Tại kỳ họp, ông Ngô Trung Việt – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu chỉ đạo: ông Nguyễn Hữu Trọng – Phó Chủ tịch HĐND phường Bình Tân đã được UBND thị xã quyết định cho nghỉ việc hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/10/2018; xuất phát từ yêu cầu kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND phường Bình Tân, các đại biểu cần tập trung, có trách nhiệm với lá phiếu của mình để kỳ họp thành công; đồng thời thông báo các kết luận của Thị ủy về nhân sự chức danh Phó Chủ tịch HĐND phường Bình Tân để định hướng nhân sự cho các đại biểu HĐND phường.

     Ông Trần Thanh Tâm – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Tân hiện đang bị bệnh chưa thể tiếp tục công tác và không thể điều hành kỳ họp lần này, do đó ông Nguyễn Hữu Trọng – Phó Chủ tịch HĐND phường Bình Tân sẽ làm chủ tọa điều hành kỳ họp cho đến khi bầu được Phó Chủ tịch HĐND phường mới thay thế.

 

Ông Ngô Trung Việt – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp

 

Các đại biểu HĐND phường tiến hành bỏ phiếu bầu

     Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND phường Bình Tân khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua Tờ trình về việc đề nghị kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND phường, tiến hành bỏ phiếu kín và công bố kết quả: Ông Dương Khánh Duy – Công chức Địa chính – Xây dựng phường, đại biểu HĐND phường khóa III đã được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND phường Bình Tân khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 với 20/20/25 số phiếu bầu (đạt tỷ lệ 80%). Các đại biểu HĐND phường Bình Tân cũng đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND phường Bình Tân đối với ông Nguyễn Hữu Trọng do hết tuổi lao động theo quy định.

 

Ông Ngô Trung Việt – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy tặng hoa chúc mừng ông Dương Khánh Duy được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND phường Bình Tân

 

Ông Võ Lê Mạnh Hùng – Bí thư Đảng ủy và ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch UBND phường Bình Tân tặng hoa cảm ơn những đóng góp trong thời gian công tác của ông Nguyễn Hữu Trọng – Nguyên Phó Chủ tịch HĐND phường Bình Tân

     Phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp, ông Dương Khánh Duy – Tân Phó Chủ tịch HĐND phường Bình Tân khẳng định, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hết mình, góp phần cùng nhân dân và cán bộ phường Bình Tân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

 

Lê Thị Liên