Đảng bộ Công an thị xã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 – 2020

Cập nhật lúc: 10:48 04/01/2018

 

     Ngày 02/01/2018, Đảng ủy Công an thị xã đã tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong giai đoạn từ 2015 – 2017, đồng thời xác định bổ sung phương hướng, nhiệm vụ nhằm thực hiện Nghị quyết đến năm 2020. Đồng chí Cao Văn Cảnh – UV.BTV Thị ủy, Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị.

 

Đồng chí Lê Văn Không – Phó Bí thư Đảng ủy trình bày các báo cáo tại Hội nghị

     Sau khi được nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ thay mặt Đảng uỷ báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết từ năm 2015 đến năm 2017, bổ sung phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2020; báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ khoá II (nhiệm kỳ 2015 – 2020), các ý kiến tham luận, thảo luận của đảng viên dự Hội nghị, Hội nghị xác định: Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng uỷ Công an thị xã đã tập trung lãnh đạo đơn vị bám sát Nghị quyết, Chương trình thực hiện Nghị quyết đã đề ra. Công tác nắm tình hình, tham mưu, phối hợp giải quyết các vụ việc đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững; đấu tranh, trấn áp có hiệu quả với các loaị tội phạm và tệ nạn xã hội; tỷ lệ điều tra khám phá án, giải quyết tin báo tố giác tội phạm đạt cao; làm tốt công tác giữ gìn trật tự xã hội, tai nạn giao thông được kiềm giảm sâu về số vụ, số người bị thương so với nửa đầu nhiệm kỳ 2010 – 2015. Phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được đẩy mạnh, nhiều mô hình điểm về ANTT hoạt động có hiệu quả; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Công tác xây dựng đảng và xây dựng lực lượng thu được những kết quả quan trọng, nhiều cá nhân, tập thể được khen thưởng, biểu dương, tỷ lệ phát triển đảng viên mới hàng năm đều vượt chỉ tiêu được giao. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được triển khai đồng bộ, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác lãnh đạo chỉ huy, tham mưu Công an nhân dân được quan tâm, đổi mới và có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng bộ, đơn vị và các đoàn thể liên tục được công nhận vững mạnh, quyết thắng. Về cơ bản, hầu hết các nội dung được đề cập trong 10 chỉ tiêu do Đại hội đề ra đều đạt, một số nội dung vượt chỉ tiêu.

 

Đại diện Đoàn Thanh niên tham luận tại Hội nghị

     Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những mặt hạn chế, yếu kém đó là: Hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo thực hiện các biện pháp, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn chưa thực sự cao, nhất là trong lĩnh vực quản lý hoạt động của các tôn giáo, bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an ninh thông tin, trong chỉ đạo và huy động sự tham gia của hệ thống chính trị vào công tác phòng chống tội phạm. Hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật chưa thực sự cao, nhất là công tác phòng ngừa nghiệp vụ; tình hình tội phạm ở một số địa bàn, lĩnh vực, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, tai nạn giao thông mặc dù nửa đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020 giảm sâu so với nửa đầu nhiệm kỳ 2010 – 2015, song các năm 2016, 2017 tai nạn giao thông có biểu hiện gia tăng. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại một số địa bàn chưa thực sự vững mạnh. Công tác tổ chức cán bộ đôi lúc còn thiếu chủ động; công tác tham mưu chưa mang tính chiến lược; hiệu quả công tác của một số cán bộ chiến sĩ còn thấp, tình trạng CBCS vi phạm điều lệnh, bị xử lý kỷ luật còn diễn ra; cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện còn thiếu, xuống cấp.

     Hội nghị đã đề ra một số nhiệm vụ, công tác trọng tâm cần quan tâm thực hiện đồng bộ từ nay đến năm 2020 như: Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng và củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tham mưu triển khai thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vùng tôn giáo. Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Chủ động xây dựng các kế hoạch đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy trong từng thời điểm, từng địa bàn. Tăng cường công tác nắm tình hình, đấu tranh mạnh với các hành vi mua bán, vận chuyển ma túy vào địa bàn; rà soát, phát hiện mới và lập hồ sơ quản lý người nghiện; đẩy mạnh công tác lập hồ sơ cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, cai nghiện tự nguyện và cai nghiện bắt buộc. Chấp hành nghiêm các quy định về Quy chế giam giữ. Tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý chặt chẽ các nghành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết yêu cầu về nhân hộ khẩu và cấp phát CMND. Tích cực tham mưu cho Ban An toàn giao thông thị xã và phối hợp với các các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động của Công an xã, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và Bảo vệ dân phố. Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ. Tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tư của Bộ về công tác thanh tra, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao văn hóa ứng xử trong CAND. Thường xuyên bồi dưỡng về tư tưởng, nhận thức chính trị và giáo dục truyền thống của Đảng, của Ngành cho cán bộ chiến sĩ. Tiếp tục triển khai thực hiện có chiều sâu việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các Cuộc vận động, Phong trào thi đua của Đảng, của Ngành...

     Tại Hội nghị, Đảng ủy đã tiến hành trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Nhã Tiến – đảng viên Chi bộ TTCĐ – XDPT, thuộc Đảng bộ Công an thị xã.

 

Đồng chí Cao Văn Cảnh – Bí thư Đảng ủy, thừa ủy quyền của BTV Thị ủy trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đ/c Nguyễn Nhã Tiến

 

Phan Thúy Hằng