Đảng bộ Cơ quan Thị ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2015 -2020 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

Cập nhật lúc: 13:43 06/07/2018

     Vừa qua, Đảng bộ Cơ quan Thị ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2015-2020 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Y Vinh Tơr - TUV, Bí thư Thị ủy, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Út - UVTV Thị ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Thị ủy chủ trì Hội nghị.

     Nội dung chính của Hội nghị là kiểm điểm giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Thị ủy khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ trong nửa nhiệm kỳ tới và sơ kết 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

 

Quang cảnh Hội nghị

     Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Cơ quan Thị ủy đã lãnh đạo các Chi bộ và đảng viên của từng bộ phận làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của Đảng bộ thị xã, cụ thể: tham mưu, giúp Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện, mức độ hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã đề ra; nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng và tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, các sự kiện chính trị trọng đại cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thị xã; tổ chức rà soát, quy hoạch, luân chuyển, điều động cán bộ đúng quy trình, quy định; phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên, đúng quy định góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm; tổ chức phát động quần chúng, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân, làm tốt công tác kết nghĩa với Buôn H’Né, ổn định tình hình an ninh chính trị tại địa phương; tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lý luận chính trị, đảng viên mới kết nạp…; đồng thời, phục vụ tốt các hội nghị, cuộc họp của Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; duy trì và thực hiện tốt chế độ giao ban, thông tin báo cáo; chủ động nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để phản ánh kịp thời, phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy...

 

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích - TVĐU thông qua dự thảo báo cáo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

     Các Chi bộ duy trì và tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm và triển khai, quán triệt các văn bản của cấp trên cho cán bộ, đảng viên trong các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; cử đảng viên tham gia học tập đầy đủ các Hội nghị triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; triển khai thực hiện đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo đúng hướng dẫn của Ban Thường vụ Thị ủy và Ban Tuyên giáo Thị ủy; kết quả có 06/06 Chi bộ và 100% đảng viên đã hoàn thành tốt nội dung bản đăng ký và cam kết.

     Các Chi bộ thường xuyên đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong nội dung sinh hoạt thường kỳ; qua quá trình học tập cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong công việc hàng ngày, nâng cao ý thức chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Cơ quan, rèn luyện tư cách đạo đức, ý thức trong công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao.

     Công tác phát triển Đảng tiếp tục được quan tâm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã đề nghị kết nạp được 05 đồng chí vào Đảng, đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao.

 

Đ/c Đoàn Văn Tân - Phó Bí thư Đảng ủy thông qua dự thảo báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020

     Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra được 6 chi bộ, giám sát được 03 chi bộ, 01 đồng chí Đảng ủy viên; kiểm tra chấp hành hàng năm đạt trên 50% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; kết quả, Chi bộ và các đảng viên được kiểm tra đều chấp hành tốt nội dung kiểm tra.

     Đảng ủy lãnh đạo các chi bộ chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 10 - QĐ/TU, ngày 11/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết định 534-QĐ/TU của Tỉnh ủy, qua đó cán bộ, đảng viên của Đảng bộ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực trong việc học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ, rèn luyện đạo đức lối sống, có ý thức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; gương mẫu trong thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; nhiệt tình tham gia các phong trào do Cơ quan, Công đoàn phát động. Hàng năm 100% đảng viên trong Đảng bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Y Vinh Tơr - TUV, Bí thư Thị ủy ghi nhận những kết quả nổi bật mà Đảng bộ Cơ quan Thị ủy đã thực hiện được trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh: toàn thể đảng viên trong đảng bộ luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, giữ gìn đạo đức lối sống, luôn nêu cao ý thức tự học, tự rèn luyện, để ngày càng giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao…

 

Đ/c Nguyễn Văn Út - Bí thư Đảng ủy kết luận Hội nghị

     Hội nghị thông qua phương hướng nhiệm vụ của nửa nhiệm kỳ còn lại, trên cơ sở tiếp tục phát huy các chỉ tiêu đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ trước, để tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

 

Hồng Nghĩa