Công an thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành

Cập nhật lúc: 14:38 10/01/2019

     Thực hiện kế hoạch số 17/KH – CATX (QLHC) ngày 27/12/2018 của Công an thị xã. Sáng ngày 03/01/2019 Công an thị xã Buôn Hồ đã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo chỉ huy và Cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Đây là nội dung quan trọng trong công tác phổ biến, tuyên truyền và giáo dục pháp luật của đơn vị nhằm nâng cao nhận thức của Cán bộ chiến sĩ góp phần thực hiện có hiệu quả Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

     Tại Hội nghị tập huấn, Lãnh đạo Công an thị xã đã trực tiếp quán triệt, nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị. Việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ một cách an toàn, hiệu quả và đúng pháp luật có vai trò quan trọng đối với công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đối với Cán bộ chiến sĩ CAND phải nắm rõ Luật, hiểu rõ Luật và phổ biến tuyên truyền đến để triển khai thực hiện đúng quy định.

 

Đồng chí Đại tá Bùi Đức Quang – Phó Trưởng Công an thị xã phát biểu tại Hội nghị

     Tại hội nghị, cán bộ chiến sĩ cũng được Lãnh đạo Công an thị xã, chỉ huy Đội QLHC về TTXH quán triệt nội dung 05 chuyên đề: Chuyên đề Nhận thức chung trong công tác quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Chuyên đề Sự cần thiết ban hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Chuyên đề Nội dung của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chuyên đề Tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Chuyên đề Quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ và Công cụ hỗ trợ. Cũng tại Hội nghị, Công an thị xã cũng phát 128 cuốn sách tài liệu tập huấn chuyên sâu Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành để Cán bộ chiến sĩ triển khai thực hiện.

 

Cán bộ chiến sĩ CATX Buôn Hồ tại Hội nghị

     Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sau một buổi làm việc, Hội nghị đã hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra

 

Hoàng Thị Cảnh