Bế mạc kỳ họp thứ 6, HĐND thị xã Buôn Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật lúc: 10:44 12/07/2018

     Kỳ họp thứ 6, HĐND thị xã Buôn Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức bế mạc vào lúc 11h45, ngày 11/7/2018. Sau gần 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 6, HĐND thị xã Buôn Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

     Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thị xã thảo luận sôi nổi xoay quanh các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, việc quản lý, điều hành thu chi ngân sách, các công trình xây dựng cơ bản, chỉ tiêu trường đạt chuẩn quốc gia, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND, ngày 05/7/2017 của HĐND thị xã, những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 06 tháng đầu, các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch những tháng còn lại của năm 2018.

 

Đại biểu HĐND thị xã tham gia thảo luận, chất vấn tại kỳ họp

     Các đại biểu HĐND thị xã thảo luận, chất vấn UBND thị xã và các phòng, ban, đơn vị liên quan về những vấn đề mà các đại biểu và cử tri thị xã quan tâm, như: quản lý nhà nước trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp, giao thông, xây dựng cơ bản, giáo dục, bảo hiểm xã hội… Các ý kiến thảo luận, chất vấn đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan trả lời, giải trình khá rõ ràng, cụ thể.

 

Ông Phạm Phú Lộc – Quyền Chủ tịch UBND thị xã tiếp thu ý kiến, giải trình

     Tại kỳ họp, HĐND thị xã đã xem xét, thông qua 08 Nghị quyết, gồm: thôi làm đại biểu HĐND thị xã đối với ông Trần Văn Sỹ - Nguyên Chủ tịch UBND thị xã, đại biểu HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thị xã Buôn Hồ, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đình Biên – Nguyên Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thị xã; bổ sung chức danh Ủy viên UBND thị xã Buôn Hồ, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Tuyên; bổ sung kinh phí từ nguồn kết dư ngân sách năm 2017; quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017; giải quyết những vấn đề phát sinh giữa Kỳ họp thứ 5 và Kỳ họp thứ 6 của HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021; Chương trình hoạt động giám sát của HĐND thị xã năm 2019 theo Luật định; thành lập Đoàn giám sát về việc xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng trường chuẩn Quốc gia; việc rà soát, sắp xếp, điều chỉnh mạng lưới quy hoạch trường, lớp, đội ngũ giáo viên các cấp học trên địa bàn thị xã.

 

Đại biểu HĐND thị xã biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp

 

Ông Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo kỳ họp

     Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Ngô Trung Hiếu – Chủ tịch HĐND thị xã đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của đại biểu HĐND thị xã, các nội dung thảo luận, chất vấn thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri. Sau kỳ họp này, Chủ tịch HĐND thị xã yêu cầu UBND thị xã tập trung chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2018. Các Ban HĐND thị xã, các Tổ đại biểu HĐND thị xã và từng đại biểu HĐND thị xã tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã và sớm báo cáo kết quả kỳ họp đến cử tri, thường xuyên liên hệ chặt chẽ, lắng nghe, phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri cho HĐND và lãnh đạo các cấp để giải quyết kịp thời, góp phần gắn kết hơn mối quan hệ giữa đại biểu HĐND thị xã với cử tri nơi ứng cử.

 

Trang Nguyễn