Bế mạc kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã Buôn Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Cập nhật lúc: 14:01 02/01/2018

     Kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã Buôn Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã chính thức bế mạc vào lúc 16h45, ngày 29/12/2017. Sau gần 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã Buôn Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

     Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thị xã thảo luận sôi nổi xoay quanh các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, việc quản lý, điều hành thu chi ngân sách, các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, chỉ tiêu trường đạt chuẩn quốc gia, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-HĐND, ngày 05/7/2017 và Nghị quyết số 37/NQ-HĐND, ngày 30/12/2016 của HĐND thị xã, những thuận lợi, khó khăn việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

 

Đại biểu HĐND thị xã tham gia thảo luận, chất vấn tại kỳ họp

     Các đại biểu HĐND thị xã chất vấn, kiến nghị UBND thị xã và các phòng, ban, đơn vị liên quan về những vấn đề mà các đại biểu và cử tri thị xã quan tâm, như: địa giới hành chính 364, giao thông, tài chính, kế hoạch, xây dựng cơ bản, thủ tục hành chính, bảo hiểm xã hội… Các ý kiến chất vấn đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan trả lời, giải trình khá rõ ràng, cụ thể.

 

Ông Trần Văn Sỹ - Chủ tịch UBND thị xã tiếp thu ý kiến, giải trình

     Tại kỳ họp, HĐND thị xã đã xem xét, thông qua 09 Nghị quyết, gồm: miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thị xã Buôn Hồ, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Mlô Y Hoa và Ông Lê Anh; bầu bổ sung thành viên UBND thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đoàn Văn Dũng, Nguyễn Hữu Thuận và Y Dhiễu Hmôk; bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Công Hùng và Phạm Văn Thành; tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND thị xã năm 2018; kết quả giám sát việc chấp hành Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị quyết của HĐND thị xã trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; thông qua mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2018; phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016; phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018.

 

Đại biểu HĐND thị xã biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp

     Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Ngô Trung Hiếu – Chủ tịch HĐND thị xã đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của đại biểu HĐND thị xã, các nội dung thảo luận, chất vấn thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri. Sau kỳ họp này, Chủ tịch HĐND thị xã yêu cầu UBND thị xã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị khẩn trương triển khai các giải pháp để thực hiện các Nghị quyết của HĐND thị xã đã được thông qua tại kỳ họp đảm bảo đồng bộ, toàn diện và hiệu quả. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2018. Các Ban HĐND thị xã, các Tổ đại biểu HĐND thị xã và từng đại biểu HĐND thị xã tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND thị xã và sớm báo cáo kết quả kỳ họp đến cử tri, thường xuyên liên hệ chặt chẽ, lắng nghe, phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri cho HĐND và lãnh đạo các cấp để giải quyết kịp thời, góp phần gắn kết hơn mối quan hệ giữa đại biểu HĐND thị xã với cử tri nơi ứng cử.

 

Ông Ngô Trung Hiếu – Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu bế mạc kỳ họp

 

Trang Nguyễn