Ban Tuyên giáo Thị ủy Buôn Hồ tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

Cập nhật lúc: 07:56 01/11/2018

     Trong hai ngày 29 và 30/10/2018 vừa qua, Ban Tuyên giao Thị ủy Buôn Hồ đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Đây là chương trình nằm trong kế hoạch của Ban tuyên giáo Thị ủy nhằm nâng cao kiến thức kỹ năng báo cáo, kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, qua đó, truyền tải những thông tin đến với cán bộ, công chức và quần chúng nhân dân một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Về dự buổi khai mạc có đồng chí Ngô Trung Việt, phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Nguyễn văn Út, ủy viên BTV Thị ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy và các đồng chí Báo cáo viên Thị ủy. Thành phần lớp bồi dưỡng nghiệp vụ là các đồng chí Báo cáo viên, tuyên truyền viên của các tổ chức cơ sở đảng; có 125 đồng chí đã về tham dự.

 

Quang cảnh lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ dành cho Báo cáo viên cơ sở

 

Đồng chí Nguyễn văn Út, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy phát biểu khai mạc

     Tại lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ, các đồng chí học viên đã được nghe quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 8/12/2017 của BTVTU Đăk Lăk về “Tiếp tục XD và phát triển thị xã BH giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”; chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 26/6/2018 của BTV Thị ủy Buôn Hồ về “Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU (Do đồng chí phó Bí thư Thường trực Thị ủy trực tiếp quán triệt); chuyên đề: ”Chủ động phòng ngừa, làm thất bại âm mưu ”Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; chuyên đề: ”An ninh mạng và luật an ninh mạng”; chuyên đề: “Đấu tranh, phản bác âm mưu hoạt động “Diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trên không gian mạng” và chuyên đề nghiệp vụ: nắm bắt dư luận xã hội và xử lý tình huống “điểm nóng” ở cơ sở; Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; Phương pháp, kinh nghiệm về công tác tuyên truyền của người làm công tác tuyên giáo cơ sở.

     Lớp bồi dưỡng bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ đã giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cơ sở, báo cáo viên, tuyên truyền viên nắm được những thông tin cần thiết, đồng thời nâng cao một bước kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, vận động, từ đó, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác, góp phần tăng cường sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, thúc đẩy phong trào thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị. Đây là hoạt động thường xuyên của Ban Tuyên giáo Thị ủy nhằm xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, đi vào nề nếp.

 

Ngô Trung Việt