Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thị xã tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Cập nhật lúc: 16:31 25/01/2019

     Chiều ngày 24/01/2019, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội thị xã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Tham dự hội nghị có Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã – chủ trì; cùng tham dự có các thành viên ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã; các tổ trưởng tổ nghiệp vụ phòng giao dịch NHCSXH thị xã và những tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2018.

     Hội nghị đã nghe ông Hà Quốc Dũng, Giám đốc PGD NHCSXH thị xã báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm năm 2019.

 

Quang cảnh Hội nghị

     Nhìn chung trong năm 2018 việc triển khai, kết quả cho vay chính sách xã hội theo các chương trình được thực hiện tốt, đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và các cấp Hội nhận ủy thác, chấp hành đúng những quy trình cho vay ủy thác, nhằm tạo điều kiện cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được thụ hưởng nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ.

     UBND thị xã đã kịp thời giao chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách năm 2018 đúng quy trình và phối hợp các đơn vị nhận ủy thác thực hiện tốt việc cho vay. Công tác tuyên truyền về tín dụng chính sách trên địa bàn đã được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức; đặc biệt trong năm 2018 đã triển khai cho vay 02 chương trình mới là chương trình cho vay hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định 2085/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 và chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP, ngày 20/10/2015, góp phần hoàn thành công tác cho vay các chương trình tín dụng được giao theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 đạt 100% kế hoạch.

     Trong năm 2018, tổng nguồn vốn thực hiện tăng 11.757 triệu đồng so với năm 2017; tỷ lệ tăng trưởng dư nợ đạt 5,77%. Chất lượng cho vay ủy thác thông qua các tổ chức chính trị, xã hội được nâng lên rõ rệt, hầu hết các Hội đoàn thể nhận ủy thác và các xã, phường đều giảm tỷ lệ nợ quá hạn so với đầu năm, hiện có 9 xã, phường không có nợ quá hạn; tỷ lệ thu lãi đạt trên 98% trở lên; huy động tiết kiệm tại trung tâm đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao; trong năm 2018 UBND thị xã đã kịp thời chuyển 500 triệu đồng ủy thác qua PGD NHCSXH thị xã để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

 

Đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị

     Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2018 vẫn còn những khó khăn, tồn tại như: Công tác tuyên truyền đến nhân dân về các chương trình, chính sách cho vay đã được quan tâm nhưng chưa thường xuyên; việc kiểm tra, đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay chưa được thường xuyên; nguồn vốn cho vay hỗ trợ việc làm duy trì và mở rộng việc làm còn hạn chế…

     Kết luận hội nghị, Ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó Chủ tịch UBND thị xã – trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã đánh giá kết quả hoạt động tín dụng của NHCSXH thị xã trong năm 2018 là khá tích cực, thông qua đó đã góp phần giải quyết những vấn đề an sinh xã hội, tạo điều kiện để các đối tượng khó khăn phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, giúp các hộ nghèo vươn lên dần có cuộc sống ổn định. Trong năm 2019, đề nghị PGD NHCSXH thị xã, các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã tiếp tục triển khai tốt Quyết định số 401/QĐ-TTg, ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kết hoạch về triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”. Tập trung giải ngân kịp thời các chương trình gắn với chất lượng tín dụng, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao năm 2019. Tăng cường công tác tuyên truyền về tín dụng ưu đãi, ý nghĩa các chương trình cho vay và trách nhiệm của hộ vay; củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn tại địa bàn; từng bước đưa hoạt động của NHCSXH hoạt động hiệu quả, giúp cho nhân dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ được thuận lợi, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Thị uỷ, Hội đồng nhân dân thị xã đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, tạo việc làm, phát huy hiệu quả kinh tế và xã hội từ các nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ.

     Tại hội nghị cũng đã khen thưởng đối với 4 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia, đóng góp cho hoạt động của PGD Ngân hàng chính sách xã hội năm 2018


Chu Anh