• 04:30 Thứ năm , Ngày 15 Tháng 11 Năm 2018

Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018

Hội nghị tổng kết hoạt động Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thị ủy

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thị ủy

Thị xã Buôn Hồ: Hội nghị tổng kết công tác QLNN về tôn giáo và công tác QLNN về thanh niên năm 2017

Thị xã Buôn Hồ: Hội nghị tổng kết công tác QLNN về tôn giáo và công tác QLNN về thanh niên năm 2017

Đảng bộ cơ quan Thị ủy tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017

Đảng bộ cơ quan Thị ủy tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2017

HĐND Phường Thiện An tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa III nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND Phường Thiện An tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa III nhiệm kỳ 2016-2021

Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017

Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017

Tổng kết hoạt động Công đoàn thị xã năm 2017

Tổng kết hoạt động Công đoàn thị xã năm 2017

Hội nghị tổng kết công tác Báo cáo viên, tuyên truyền miệng và công tác khoa giáo năm 2017

Hội nghị tổng kết công tác Báo cáo viên, tuyên truyền miệng và công tác khoa giáo năm 2017

Thị xã Buôn Hồ phát động phong trào thi đua năm 2018.

Thị xã Buôn Hồ phát động phong trào thi đua năm 2018.

Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ ngành kinh tế năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ ngành kinh tế năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX và sau kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX và sau kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng; Chuyên đề năm 2018 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Nghị quyết, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy

Tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng; Chuyên đề năm 2018 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Nghị quyết, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy

Hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân đoàn kết Xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình trên địa bàn thị xã năm 2017; phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân đoàn kết Xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình trên địa bàn thị xã năm 2017; phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Hội nghị tổng kết công tác Quân sự - quốc phòng năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018

Hội nghị tổng kết công tác Quân sự - quốc phòng năm 2017 triển khai nhiệm vụ năm 2018

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội khỏe Phù Đổng thị xã Buôn Hồ lần thứ V – 2018.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội khỏe Phù Đổng thị xã Buôn Hồ lần thứ V – 2018.