• 17:16 Chủ nhật , Ngày 17 Tháng 02 Năm 2019

UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác cải cách hành chính năm 2018

UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng công tác cải cách hành chính năm 2018

UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức hội nghị sơ kết công tác thu thuế, phí 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức hội nghị sơ kết công tác thu thuế, phí 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

HĐND xã Êa Drông tổ chức kỳ họp thứ 6, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

HĐND xã Êa Drông tổ chức kỳ họp thứ 6, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội quý II năm 2018

Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội quý II năm 2018

UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của một số Luật mới ban hành; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành

UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của một số Luật mới ban hành; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành

Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm gắn với tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm gắn với tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống BLGĐ và sơ kết Phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống BLGĐ và sơ kết Phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

UBND thị xã Buôn Hồ sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

UBND thị xã Buôn Hồ sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Đoàn công tác của Tỉnh ủy về làm việc với Thị ủy Buôn Hồ

Đoàn công tác của Tỉnh ủy về làm việc với Thị ủy Buôn Hồ

Bế mạc kỳ họp thứ 6, HĐND thị xã Buôn Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Bế mạc kỳ họp thứ 6, HĐND thị xã Buôn Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018

Chính thức khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND thị xã Buôn Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Chính thức khai mạc kỳ họp thứ 6, HĐND thị xã Buôn Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Đảng bộ Cơ quan Thị ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2015 -2020 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

Đảng bộ Cơ quan Thị ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2015 -2020 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018

Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ cơ quan chính quyền thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ cơ quan chính quyền thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020