• 16:18 Chủ nhật , Ngày 17 Tháng 02 Năm 2019

Thị ủy Buôn Hồ tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23, 24 - NQ/TW (khóa IX) và 10 năm thực hiện Nghị quyết 20, 25 - NQ/TW (khóa X)

Thị ủy Buôn Hồ tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23, 24 - NQ/TW (khóa IX) và 10 năm thực hiện Nghị quyết 20, 25 - NQ/TW (khóa X)

Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo thị xã Buôn Hồ

Bồi dưỡng chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo thị xã Buôn Hồ

Thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức họp giao ban định kỳ tháng 7 năm 2018

UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức họp giao ban định kỳ tháng 7 năm 2018

Thị xã Buôn Hồ: Hội nghị tập huấn về công tác chuẩn hoá thông tin địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội

Thị xã Buôn Hồ: Hội nghị tập huấn về công tác chuẩn hoá thông tin địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội

Họp đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã Buôn Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Họp đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã Buôn Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Thị ủy Buôn Hồ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng

Thị ủy Buôn Hồ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng

Phòng Tư pháp tổ chức họp giao ban công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018

Phòng Tư pháp tổ chức họp giao ban công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018

Thị xã Buôn Hồ: Hội nghị sơ kết công tác QLNN về tôn giáo 6 tháng đầu năm 2018

Thị xã Buôn Hồ: Hội nghị sơ kết công tác QLNN về tôn giáo 6 tháng đầu năm 2018

Hội nghị sơ kết công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Hội nghị sơ kết công tác Khoa giáo 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Buôn Hồ kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Buôn Hồ kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

UBND thị xã Buôn Hồ sơ kết công tác quân sự – quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

UBND thị xã Buôn Hồ sơ kết công tác quân sự – quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Đồng chí Bí thư Thị ủy thăm buôn đồng bào dân tộc thiểu số

Đồng chí Bí thư Thị ủy thăm buôn đồng bào dân tộc thiểu số

Thăm tặng quà gia đình chính sách nhân ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018)

Thăm tặng quà gia đình chính sách nhân ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018)