• 05:03 Thứ năm , Ngày 15 Tháng 11 Năm 2018

Hội văn học nghệ thuật tỉnh Đăk Lăk tổ chức hoạt động thực tế sáng tác tại Công an thị xã Buôn Hồ

Hội văn học nghệ thuật tỉnh Đăk Lăk tổ chức hoạt động thực tế sáng tác tại Công an thị xã Buôn Hồ

Thường trực HĐND thị xã tổ chức họp liên tịch với UBND thị xã và các đơn vị liên quan để bàn về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Thường trực HĐND thị xã tổ chức họp liên tịch với UBND thị xã và các đơn vị liên quan để bàn về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV tại xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV tại xã Ea Blang, thị xã Buôn Hồ

UBND thị xã Buôn Hồ triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 05/2018

UBND thị xã Buôn Hồ triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 05/2018

Xã Cư Bao tổ chức gặp mặt cán bộ, chiến sĩ thoát ly trước năm 1975

Xã Cư Bao tổ chức gặp mặt cán bộ, chiến sĩ thoát ly trước năm 1975

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018

Sôi nổi Hội thao CNVC – Lao động thị xã Buôn Hồ năm 2018

Sôi nổi Hội thao CNVC – Lao động thị xã Buôn Hồ năm 2018

Công an thị xã Buôn Hồ tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông cho học sinh lứa tuổi mầm non

Công an thị xã Buôn Hồ tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông cho học sinh lứa tuổi mầm non

Đại hội đại biểu Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài phường Thống Nhất, khoá II, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Đại hội đại biểu Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài phường Thống Nhất, khoá II, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Công an thị xã tổ chức tập huấn sử dụng súng quân dụng cho cán bộ, chiến sĩ

Công an thị xã tổ chức tập huấn sử dụng súng quân dụng cho cán bộ, chiến sĩ

Khai mạc Ngày hội sách và văn hóa đọc thị xã Buôn Hồ năm 2018

Khai mạc Ngày hội sách và văn hóa đọc thị xã Buôn Hồ năm 2018

Thị ủy Buôn Hồ tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương (khóa XII)

Thị ủy Buôn Hồ tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương (khóa XII)

Thường trực HĐND thị xã Buôn Hồ giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn thị xã

Thường trực HĐND thị xã Buôn Hồ giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn thị xã

Thường trực HĐND thị xã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018

Thường trực HĐND thị xã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018

UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức đối thoại với người nghèo xã Bình Thuận

UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức đối thoại với người nghèo xã Bình Thuận