• 17:43 Chủ nhật , Ngày 17 Tháng 02 Năm 2019

Hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Buôn Hồ

Hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Buôn Hồ

Thị ủy Buôn Hồ: tổ chức quán triệt, học tập các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng

Thị ủy Buôn Hồ: tổ chức quán triệt, học tập các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Buôn Hồ (mở rộng) lần thứ 24

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Buôn Hồ (mở rộng) lần thứ 24

Thị xã Buôn Hồ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính Phủ

Thị xã Buôn Hồ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính Phủ

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính, hệ không tập trung, khóa học 2018 – 2019 tại thị xã Buôn Hồ.

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính, hệ không tập trung, khóa học 2018 – 2019 tại thị xã Buôn Hồ.

NGÀY HỘI VĂN HÓA THỂ THAO CÁC DÂN TỘC VÀ TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP THỊ XÃ BUÔN HỒ, NĂM 2018

NGÀY HỘI VĂN HÓA THỂ THAO CÁC DÂN TỘC VÀ TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP THỊ XÃ BUÔN HỒ, NĂM 2018

Công bố Quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với đồng chí đại tá Cao Văn Cảnh – Uỷ viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Công an thị xã.

Công bố Quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với đồng chí đại tá Cao Văn Cảnh – Uỷ viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Công an thị xã.

UBND thị xã Buôn Hồ họp thông qua các văn bản trình kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

UBND thị xã Buôn Hồ họp thông qua các văn bản trình kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

UBND thị xã Buôn Hồ triển khai nhiệm vụ tháng 12

UBND thị xã Buôn Hồ triển khai nhiệm vụ tháng 12

Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho Ban biên tập và cán bộ phụ trách Đài truyền thanh cơ sở năm 2018

Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho Ban biên tập và cán bộ phụ trách Đài truyền thanh cơ sở năm 2018

Khảo sát kết quả xử lý các cửa hàng xăng, dầu thuộc diện di dời, giải tỏa trên địa bàn thị xã Buôn Hồ

Khảo sát kết quả xử lý các cửa hàng xăng, dầu thuộc diện di dời, giải tỏa trên địa bàn thị xã Buôn Hồ

UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các Luật mới ban hành và trợ giúp pháp lý tại xã Ea Drông

UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các Luật mới ban hành và trợ giúp pháp lý tại xã Ea Drông

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BUÔN HỒ XÉT XỬ VỤ ÁN XÚC PHẠM QUỐC KỲ

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BUÔN HỒ XÉT XỬ VỤ ÁN XÚC PHẠM QUỐC KỲ

Thị ủy Buôn Hồ tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự chức danh Phó Bí thư Thị ủy

Thị ủy Buôn Hồ tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự chức danh Phó Bí thư Thị ủy

Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại phường Bình Tân

Hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại phường Bình Tân