• 00:26 Thứ năm , Ngày 15 Tháng 11 Năm 2018

UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam” năm 2018, sơ kết 05 năm thực hiện Ngày Pháp luật trên địa bàn thị xã và phổ biến, quán triệt Luật Tố cáo năm 2018

UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam” năm 2018, sơ kết 05 năm thực hiện Ngày Pháp luật trên địa bàn thị xã và phổ biến, quán triệt Luật Tố cáo năm 2018

Hội nghị sơ kết công tác thu ngân sách Nhà nước 10 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2018

Hội nghị sơ kết công tác thu ngân sách Nhà nước 10 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2018

Đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương làm việc tại thị xã Buôn Hồ.

Đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương làm việc tại thị xã Buôn Hồ.

Thường trực HĐND thị xã khảo sát việc thực hiện các khoản thu, chi, đóng góp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã Buôn Hồ.

Thường trực HĐND thị xã khảo sát việc thực hiện các khoản thu, chi, đóng góp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã Buôn Hồ.

UBND thị xã Buôn Hồ triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 11 năm 2018

UBND thị xã Buôn Hồ triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh tháng 11 năm 2018

Thị xã Buôn Hồ triển khai hiệu quả mô hình học bán trú.

Thị xã Buôn Hồ triển khai hiệu quả mô hình học bán trú.

Ban Tuyên giáo Thị ủy Buôn Hồ tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

Ban Tuyên giáo Thị ủy Buôn Hồ tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

Kỳ họp bất thường HĐND phường Thống Nhất khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu cử chức danh phó Chủ tịch HĐND phường

Kỳ họp bất thường HĐND phường Thống Nhất khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu cử chức danh phó Chủ tịch HĐND phường

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thị xã đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội thị xã đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

Tỉnh ủy Đăk Lăk giám sát việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại thị xã Buôn Hồ

Tỉnh ủy Đăk Lăk giám sát việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại thị xã Buôn Hồ

Hội LHPN thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị biểu dương gương điển hình trong cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, giai đoạn 2017-2018

Hội LHPN thị xã Buôn Hồ tổ chức Hội nghị biểu dương gương điển hình trong cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, giai đoạn 2017-2018

Giám sát công tác Thi hành án dân dự trên địa bàn thị xã Buôn Hồ

Giám sát công tác Thi hành án dân dự trên địa bàn thị xã Buôn Hồ

Khởi công xây dựng công trình Trụ sở cơ quan Thị ủy Buôn Hồ

Khởi công xây dựng công trình Trụ sở cơ quan Thị ủy Buôn Hồ

Thị ủy Buôn Hồ kỷ niệm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy

Thị ủy Buôn Hồ kỷ niệm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy

Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 9 tháng đầu năm 2018

Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 9 tháng đầu năm 2018