thường trực hđnd thường trực hđnd

CT, CÁC PCT TT HĐND THỊ XÃ

Ông Ngô Trung Hiếu

Chức vụ: UVBTV - Chủ tịch HĐND thị xã

Số ĐT: 05003.506.667

Email:

 

 

Ông Y Nguyên Mlô

Chức vụ: TUV - Phó Chủ tịch HĐND thị xã

Số ĐT: 01696.548.256

 

 

Ông Y Sem Ayun

Chức vụ: TUV - Phó Chủ tịch HĐND thị xã

Số ĐT: 0914.235.298

 

 

Bà H' Blă Mlô

Chức vụ: UVBTV; Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy; Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã

Số ĐT: 

 

Ông Đoàn Văn Tân

Chức vụ: UVBTV; Chủ nhiệm UBKT Thị ủy; Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã

Số ĐT:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ BUÔN HỒ

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: BTG Thị ủy và Văn phòng HĐND, UBND thị xã

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ

Trụ sở: Số 02 - Đường Trần Hưng Đạo - Phường An Lạc - Thị xã Buôn Hồ - Tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3.871.630 Fax: 0262 3.872.760 Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk