Tuyên truyền về “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia năm 2017”

Cập nhật lúc: 09:32 07/06/2017

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Cao cấp, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Vương quốc Campuchia Prak Sokhonn sang thăm chính thức Việt Nam (Hình minh họa, nguồn: Internet)

     Về mục đích là tập trung tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết chiến đấu gắn bó, sự ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, lật đổ chế độ diệt chủng ở Campuchia và công cuộc xây dựng đất nước ngày nay của mỗi quốc gia. Làm cho các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giữ gìn, củng cố và phát triển mối quan hệ Việt Nam - Campuchia trong tình hình mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước. Phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị ở trong nước và nước ngoài chia rẽ mối quan hệ láng giềng hữu nghị và tình cảm đoàn kết, gắn bó sâu nặng giữa Việt Nam - Campuchia.

 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng cao cấp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn tại Kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban Hỗn hợp (UBHH) Việt Nam - Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật đã diễn ra tại thủ đô Phnôm Pênh (Hình minh họa, nguồn: Internet)

     Nội dung tuyên truyền về lịch sử mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia và những thành tựu, những kết quả đạt được trong 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (1967 - 2017). Sự gắn bó của nhân dân hai nước trong quá khứ; những chia sẻ của lực lượng cách mạng hai nước trong giai đoạn chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ giành độc lập dân tộc; những đóng góp, hy sinh của quân và dân Việt Nam trong thời kỳ cùng nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt.

     Những kết quả trên các lĩnh vực hợp tác kinh tế, chính trị, văn hóa, an ninh, quốc phòng,… giữa Việt Nam - Campuchia trong thời gian qua.

     Tập trung tuyên truyền về các sự kiện, các hoạt động của Việt Nam và Campuchia nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao tại các địa phương, đơn vị trên cả nước.

     Giá trị, ý nghĩa của ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24-6-1967); những tiềm năng của mối quan hệ hữu nghị trong thời gian tới.

     Tuyên truyền, giới thiệu về đất nước, con người Campuchia.

     Vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người; truyền thống văn hóa, lịch sử; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia.

     Hình ảnh, cuộc sống của những người Campuchia hiện đang làm việc, học tập tại Việt Nam, về mối quan hệ láng giềng, hữu nghị, truyền thống Việt Nam - Campuchia.

     Sử dụng đa dạng các hình thức tuyên truyền, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với nội dung và đối tượng tuyên truyền.

     Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền miệng về ý nghĩa, tầm quan trọng, những thành tựu của mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia trong những năm qua.

     Tăng cường tuyên truyền thông qua các ấn phẩm, tài liệu, triển lãm, cổ động, trực quan…, qua các hoạt động kỷ niệm cụ thể của các ngành và địa phương, đơn vị.

     Hoạt động tuyên truyền về “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017” tiến hành cả trong năm 2017, đặc biệt là sau tháng 6/2017.