Tuyên truyền “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào” năm 2017

Cập nhật lúc: 00:47 07/06/2017

     Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017), 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2017), Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành hướng dẫn Tuyên truyền "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào” năm 2017.

     Về mục đích là tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển ở mỗi nước hiện nay; ôn lại truyền thống liên minh chiến đấu đặc biệt, sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước trong những năm qua, góp phần không ngừng củng cố và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong tình hình mới.

     Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, đặc biệt là thế hệ trẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào năm 2017" cùng các sự kiện 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Chủ tịch nước Trần Đại Quang duyệt đội danh dự quân đội Lào (Hình minh họa, nguồn: Inteet)

     Về nội dung là tuyên truyền lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào (từ năm 1962 đến nay) và tầm quan trọng của Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào. Tuyên truyền về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào qua các thời kỳ lịch sử, tập trung nhấn mạnh vào giai đoạn năm 1962 đến nay, làm rõ bản chất đặc biệt, ý nghĩa, bài học lịch sử của mối quan hệ. Khẳng định quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là một điển hình, một hình mẫu hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và đầy hiệu quả giữa hai dân tộc đấu tranh vì độc lập, tự do và tiến bộ xã hội.

     Nội dung tuyên truyền phải góp phần làm cho các tầng lớp nhân dân hiểu biết sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông xây dựng, vun đắp, được các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, nhân dân hai nước tiếp tục củng cố, phát triển.

     Lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhiều lần khẳng định quyết tâm tiếp tục bảo vệ, phát triển và nâng tầm mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào trên tinh thần độc lập, tự chủ và ý chí tự lực, tự cường, phát huy thế mạnh và khả năng của mỗi bên; đồng thời dành cho nhau sự ưu tiên, ưu đãi hợp lý, không ngừng nâng cao hiệu quả, chất lượng hợp tác vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, góp phần vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

     Tuyên truyền về các hoạt động trong "Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017". Tập trung tuyên truyền những hoạt động kỷ niệm trang trọng và phong phú ở cả hai nước, nhằm tuyên truyền và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Chú trọng tuyên truyền các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao; trao đổi điện mừng; trao đổi đoàn, giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ban, ngành, giữa tỉnh Đắk Lắk với các tỉnh của Lào và các địa phương hai nước, các địa phương có chung đường biên giới.

     Đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động mít-tinh kỷ niệm, hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, thể thao, triển lãm, hội thảo của các doanh nghiệp,... các sự kiện, ấn phẩm góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người, văn hóa của hai nước. Tuyên truyền về cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam".

Đại sứ Thongsavanh Phomvihane thực hiện nghi thức buộc chỉ cổ tay chúc mừng Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhân dịp Tết Cổ truyền của Lào (Hình minh họa, nguồn: Inteet)

     Căn cứ vào điều kiện cụ thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động các hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tạo được sức lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân. Tập trung tuyên truyền trên báo chí, qua các ấn phẩm, tài liệu, cổ động, trực quan... về tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược của việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, toàn diện Việt Nam - Lào qua các thời kỳ lịch sử.

     Về thời gian, hoạt động tuyên truyền về “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào” năm 2017 diễn ra trong cả năm 2017, cao điểm là từ đầu tháng 7 đến tháng 9/2017.

Hồng Nghĩa