Thị xã Buôn Hồ: Hiệu quả sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 - CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị

Cập nhật lúc: 07:40 22/11/2016

     Là địa phương có nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, địa bàn tương đối rộng với nhiều thành phần dân tộc sinh sống; đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều; cơ sở vật chất, trang thiết bị ở các đơn vị trường học chưa thực sự đáp ứng đầy đủ nhu cầu dạy và học… Tuy nhiên, Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 10 - CT/TW, ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị, công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn trên địa bàn thị xã đã đạt được những thành tựu quan trọng.

  

Công tác PCGD luôn được Thị ủy quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện

     Đến nay, thị xã Buôn Hồ đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn Phổ cập giáo dục THCS - Xóa mù chữ (năm 2010); Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi Mức độ 1 năm 2011 (PCGDTHĐĐT) và Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi (PCGDMNT5T) năm 2015. Các chỉ tiêu về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được duy trì ở mức cao; quy mô giáo dục và trường lớp phát triển ở các bậc học; chất lượng và hiệu quả giáo dục đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục luôn đảm bảo về số lượng và không ngừng nâng cao về chất lượng; công tác dạy – học luôn bám sát các yêu cầu và nhiệm vụ do Bộ GD – ĐT đề ra; tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng, đặc biệt học sinh vùng xa trung tâm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và bệnh thành tích trong giáo dục từng bước được kiềm chế, khắc phục.

     Có được những kết quả, trước hết nhờ sự quan tâm, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp từ thị xã đến cơ sở; sự phối hợp đồng bộ của các ban ngành, đoàn thể; các tổ chức chính trị - xã hội; đặc biệt là sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trên toàn thị xã.

 

Công tác sơ, tổng kết về kết quả PCGD được Phòng GD & ĐT thị xã thường xuyên tổ chức theo định kỳ

     Bên cạnh đó, ngành giáo dục đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, tích cực, sáng tạo huy động toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác PCGD, xóa mù chữ; tích cực đẩy mạnh tuyên truyền người dân tham gia huy động trẻ trong độ tuổi đến trường; hoàn thành tốt mục tiêu PCGD cho trẻ 5 tuổi; thực hiện duy trì PCGD Tiểu học đúng độ tuổi và THCS với chất lượng, hiệu quả ngày càng cao; cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa mù chữ cho người trong độ tuổi 15 - 25. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mục tiêu về phổ cập giáo dục theo tinh thần của Chỉ thị 10 – CT/TW của Bộ Chính trị.

 

Công tác PCGD được các cơ sở giáo dục chú trọng triển khai trong toàn thể cán bộ, CNVC của đơn vị

     Mặt khác, công tác xã hội hoá giáo dục được thị xã chú trọng triển khai thực hiện, ngày càng huy động được nhiều nguồn lực của xã hội đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học ở các đơn vị trường học; các trường từ THCS đến THPT đều tầng hóa và các điểm trường lẻ bậc tiểu học được kiên cố hóa…

 

Công tác PCGD và xây dựng xã hội học tập luôn được các cấp Hội khuyến học tích cực thực hiện

     Tuy nhiên, để công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn trên địa bàn thị xã ngày một nâng cao về chất lượng, hiệu quả; trong thời gian đến cần khắc phục những tồn tại, hạn chế; trong đó chú trọng khắc phục tình trạng thiếu đồng đều về chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và THCS giữa các địa phương; nâng cao tỷ lệ các chỉ tiêu đạt chuẩn ở một số xã, nhất là các xã xa trung tâm, xã có đông đồng bào dân tộc thiếu số sinh sống; tăng cường hơn nữa sự phối hợp đồng bộ giữa các phòng ban, cơ quan, tổ chức đoàn thể trong việc đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chi thị 10 - CT/TW; không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở một số đơn vị trường học; có các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ học sinh yếu, kém về học lực, hạnh kiểm và tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng, nhất là các trường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục củng cố vững chắc công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi tại các xã xa trung tâm, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Phát huy vai trò của Hội Cựu giáo chức trong công tác PCGD

     Bên cạnh đó, cần chú trọng đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và công tác quản lý, dạy, học; thực hiện tốt công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia; nâng cao hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS; quan tâm đúng mức đến chất lượng giáo dục nghề nghiệp và giáo dục phổ thông gắn với dạy nghề; đồng thời, tiếp tục mở các lớp xóa mù chữ cho những người trong độ tuổi lao động, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ nhằm ngăn chặn tình trạng tái mù chữ ở người lớn, nhất là ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

 

Hoàng Văn Tuấn