Thị ủy Buôn Hồ: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo năm 2018

Cập nhật lúc: 08:06 05/06/2018

     Chiều ngày 31/5/2018, Học viện Hải quân phối hợp với Thị ủy Buôn Hồ tổ chức Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo tại thị xã Buôn Hồ theo Kế hoạch số 31 - KH/BTGTU, ngày 23/4/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk về tuyên truyền biển, đảo năm 2018. Về tham gia báo cáo có Đại tá Lê Xuân Phong, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Học viện Hải quân cùng các đồng chí trong tổ báo cáo viên của Học viện, đoàn cán bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

     Tham gia tiếp thu tại hội nghị có đồng chí Y Vinh Tơr-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, các đồng chí Nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Búk và Thị ủy Buôn Hồ qua các thời kỳ hiện đang sinh sống trên địa bàn thị xã Buôn Hồ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Buôn Hồ khóa XV; Báo cáo viên Thị ủy; Bí thư, Phó bí thư các TCCS đảng trực thuộc Thị ủy; Trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể thị xã và tương đương; Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường; toàn thể đảng viên các cơ quan tham mưu giúp việc Thị ủy; Trung tâm BDCT thị xã; Đài Truyền thanh-Truyền hình thị xã đến dự, đưa tin.

 

Đại biểu về dự Hội nghị

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về việc Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong tình hình mới, trong đó có những vấn đề mới đáng quan tâm. Đặc biệt là âm mưu, thủ đoạn của một số nước lớn đối với biển Đông; Quan điểm, chủ trương, giải pháp trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; Kết quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong thời gian gần đây. Qua đó giúp cán bộ đảng viên thị xã nắm bắt được tình hình hiện nay ở biển Đông, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động trước các tình huống, không mơ hồ ảo tưởng…

 

Đồng chí Đại tá Lê Xuân Phong, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Học viện Hải quân báo cáo tại Hội nghị

     Đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa trong việc tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên thị xã Buôn Hồ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” và Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”./.