LUẬT AN NINH MẠNG - MỘT SỐ ĐIỀU CẦN LƯU Ý

Cập nhật lúc: 19:59 15/06/2018

     Trong quá trình hội nhập quốc tế, phát triển công nghệ thông tin, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, thực trạng, tình hình diễn ra trên không gian mạng ở nước ta đã đặt ra nhiều yêu cầu cấp thiết trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, cụ thể: xảy ra nhiều cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống thông tin, lợi dụng Internet để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động các hoạt động chống phá Nhà nước, xúc phạm nhân phẩm cá nhân, bịa đặt thông tin gây hại về kinh tế, tài chính, gây bất ổn xã hội,…

     Hiện nay, vấn đề an toàn môi trường mạng đang là mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Do đó, để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng, đặc biệt là bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng của quốc gia thì việc ban hành Luật An ninh mạng là nhiệm vụ cấp bách, hết sức cần thiết để làm cơ sở pháp lý đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm trên không gian mạng. Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV, sau nhiều phiên thảo luận, tiếp thu ý kiến rộng rãi, minh bạch của các đại biểu Quốc hội và người dân, vào sáng 12/6/2018 Quốc hội đã thông qua Luật An ninh mạng với tỷ lệ tán thành 86,86% (423/466 đại biểu), Luật An ninh mạng gồm 7 Chương, 43 Điều, quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

     Luật An ninh mạng đã chỉ ra 6 hành vi bị nghiêm cấm, cụ thể như sau:

     1. Hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; Tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; Đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; Phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng; Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

     2. Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng; gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

     3. Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông; phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử; xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

     4. Chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng; tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng.

     5. Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi.

     6. Hành vi khác vi phạm quy định của Luật này.

     Như vậy, Luật An ninh mạng ra đời để đáp ứng của công tác an ninh mạng trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ đe dọa an ninh mạng; khắc phục tồn tại, hạn chế liên quan bảo vệ an ninh mạng; thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng về an ninh mạng; bảo đảm sự phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền cơ bản của công dân và bảo vệ Tổ quốc, sự phù hợp với thông lệ quốc tế.

     Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, các thế lực thù địch, bọn phản động trong và ngoài nước đã ra sức xuyên tạc, bịa đặt, cho rằng Luật An ninh mạng bịt miệng dân chủ, sắp tới cấm sử dụng Facebook, Google, Internet... chúng lợi dụng lòng yêu nước, tâm lý lo lắng và nắm chưa đầy đủ thông tin của một bộ phận quần chúng nhân dân để tài trợ, kêu gọi, kích động tập trung đông người biểu tình, ký tên kiến nghị để phản đối Dự Luật.

     Việc xây dựng, ban hành Luật An ninh mạng là một việc làm cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tế hiện nay, phù hợp với thông lệ quốc tế và các điều ước mà Việt Nam tham gia. Để không mắc mưu kẻ địch và các đối tượng phản động, đề nghị mọi người cần tỉnh táo, đề cao tinh thần cảnh giác, tìm hiểu thật kỹ Luật An ninh mạng; không làm theo, không nghe theo sự kích động, xúi giục của các phần tử xấu, yên tâm lao động sản xuất, ổn định việc làm, tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.