Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật lúc: 08:22 15/06/2017

     Xác định công tác dân vận là một trong những yếu tố quan trọng góp phần hoàn thành tốt phong trào xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể đã chú trọng công tác tuyên truyền. Hệ thống dân vận các cấp luôn xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm trong thực hiện phong trào, từ đó góp phần khơi dậy niềm tin, sức mạnh trong các tầng lớp nhân dân cùng chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới.

     Năm 2011, khi bắt tay vào triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Ea Đrông gặp không ít khó khăn do là xã thuần nông, thu nhập bình quân đầu người ở mức thấp, cơ sở hạ tầng chưa được quy hoạch và xây dựng đồng bộ. Đại bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn nên chưa hào hứng và chưa xác định được trách nhiệm tham gia. Trước những khó khăn trên, cấp ủy, chính quyền địa phương đã xác định phải xây dựng được mối đoàn kết, thống nhất của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, công tác dân vận được xác định là giải pháp then chốt, quyết định thành công của chương trình xây dựng nông thôn mới. Do vậy, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân, đoàn viên, hội viên có nhận thức đúng và nâng cao trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới. Công tác dân vận được thực hiện theo kiểu "mưa dầm thấm lâu" nên người dân trong xã ngày càng hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi của bản thân, gia đình trong xây dựng nông thôn mới. Chỉ tính riêng trong năm 2016, người dân trong xã đã góp của, góp công cùng với Nhà nước làm 4km đường bê tông - Điều mà nhiều năm trước đây xã Ea Đrông không dễ dàng thực hiện được.

Hội cựu chiến binh xã Ea Đrông tuyên truyền về xây dựng nông thôn mối đến hội viên

     Còn ở thôn Tân Hòa - xã Ea Blang, chi bộ, ban tự quản thôn luôn phát huy quy chế dân chủ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để mọi người dân được tham gia bàn bạc, trực tiếp làm, kiểm tra, giám sát những công việc của thôn. Từ sự vào cuộc của các đoàn thể và thông qua công tác “dân vận khéo” những công việc của chương trình xây dựng nông thôn mới từng bước được triển khai kịp thời, hiệu quả. "Đến nay, người dân trong thôn đã góp của, góp công làm được 530m đường bê tông; làm cổng chào thôn và hội trường thôn. Đặc biệt năm 2016, thôn Tân Hòa đã xây dựng khuôn viên hội trường thôn như làm hàng rào, làm sân với tổng trị giá 70 triệu đồng đều hoàn toàn do dân đóng góp" - Ông Nguyễn Trường Vĩnh - Trưởng thôn Tân Hòa, xã Ea Blang hồ hởi nói.

Người dân xã Bình Thuận trồng hoa, làm đẹp đường đường làng ngõ xóm

     Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần làm chuyển biến nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Nhiều mô hình dân vận khéo đã và đang lan tỏa khắp các địa phương và phát huy tác dụng, như: Khu dân cư văn hóa, Khu dân cư bảo vệ môi trường của Ủy ba Mặt trận Tổ quốc. Hội phụ nữ thị xã xây dựng mô hình “Buôn tôi xanh - sạch - đẹp". Đoàn thanh niên thực hiện các tuyến đường thanh niên tự quản, phát động công trình, phần việc thanh niên ở các xã. Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh vận động hội viện tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất để xây dựng các công trình công cộng như nhà văn hóa, đường giao thông.v.v. Thực tế cho thấy, nơi nào thực hiện tốt phong trào thi đua dân vận khéo là ở nơi đó biết phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, của cộng đồng nhân dân.

Các xã hào hứng tham gia Hội thi Dân vận khéo

     Đến nay, thị xã Buôn Hồ đạt 77/ 95 tiêu chí nông thôn mới. Nhân dân các xã đã đóng góp hơn 19,11 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng nông thôn. Có thể nói, từ việc “Dân vận khéo” cho đến việc gương mẫu đi đầu trong mọi việc của cán bộ, đảng viên đã góp phần làm chuyển biến nhận thức của nhân dân, đúng như Bác Hồ đã viết: “Lực lượng của nhân dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Thái Huyên