Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” tại thị xã Buôn Hồ bước đầu đạt được những kết quả quan trọng

Cập nhật lúc: 08:03 25/07/2017

     Cuộc Vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” được Bộ Công an triển khai từ tháng 12/2016 bằng Kế hoạch số 337/KH-BCA-X11 với những nội dung quyết liệt, cụ thể, sát với tình hình thực tế và yêu cầu, đòi hỏi đối với việc xây dựng lực lượng Công an hiện nay. Từ đầu năm 2017, Công an thị xã Buôn Hồ trên cơ sở Kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện Cuộc vận động bằng các Chương trình Kế hoạch cụ thể, tổ chức phát động, ký cam kết thi đua thực hiện Cuộc vận động, tham mưu cho Thị ủy ban hành văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương hỗ trợ lực lượng Công an trong quá trình thực hiện Cuộc vận động.

     Qua 6 tháng triển khai, bước đầu Cuộc vận động tại Công an thị xã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm đẩy mạnh. Nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị được tổ chức như: Hội nghị quán triệt, triển khai Cuộc vận động Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; Hội nghị sinh hoạt chính trị tuyên truyền nội dung Cuộc vận động; Sinh hoạt chuyên đề về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Đây là những hoạt động thiết thực trong đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 07 ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”.

Cán bộ chiến sỹ được phong cấp bậc hàm năm 2017

     Cán bộ đảng viên, chiến sỹ Công an thị xã đã được đăng ký thi đua, ký cam kết thực hiện tốt Cuộc vận động với những tiêu chí cụ thể, sát với đặc thù công tác của từng bộ phận, từng cán bộ, chiến sỹ. Công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ chiến sỹ được lãnh đạo chỉ huy các cấp quan tâm. Các bộ phận nghiệp vụ đã chủ động nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng thời gian làm việc, đảm bảo thời gian ứng trực giải quyết vụ việc 24/24, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhu cầu của Nhân dân, tiêu biểu như Đội Quản lý hành chính về TTXH, Đội Điều tra Tổng hợp, Đội CSĐTTP về ma túy, Đội CSĐTTP về kinh tế - chức vụ, Đội An ninh... Tổ điều lệnh kiêm nhiệm tăng cường công tác kiểm tra điều lệnh, chấn chỉnh việc thực hiện tư thế, lễ tiết, tác phong, việc chấp hành điều lệnh của CBCS. Trong 6 tháng đầu năm, đã tổ chức kiểm tra điều lệnh CAND tại 26 lượt đơn vị, qua đó phát hiện, lập biên bản nhắc nhở 07 tập thể, 62 cá nhân vi phạm. Một số lỗi vi phạm cán bộ chiến sỹ còn mắc phải như: Mặc trang phục không đúng quy định, đi làm muộn, để xe không đúng vị trí, thực hiện trực gác chưa đảm bảo… Sau khi được nhắc nhở, chấn chỉnh, các lỗi vi phạm trên giảm nhiều. Cán bộ chiến sỹ chấp hành tốt mệnh lệnh chỉ huy, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Từ đầu năm 2017 đến nay, không xảy ra trường hợp cán bộ chiến sỹ nào vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật trở lên. Bên cạnh đó, cùng với việc triển khai tốt Phong trào Thi đua Vì An ninh Tổ quốc, lựa chọn xây dựng 02 công trình, 02 phần việc, 19 cá nhân và 04 tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2017, đơn vị có 04 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác.

Việc luyện tập Điều lệnh CAND luôn được Công an thị xã duy trì tổ chức thường xuyên

     Phong trào “Công an Đăk Lăk hướng về cơ sở, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Nhân dân” được Ban Chỉ đạo Cuộc vận động chỉ đạo thực hiện tích cực. Trong 6 tháng đầu năm, Công an thị xã đã tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, hướng về cơ sở, phát huy vai trò tham mưu của các tổ chức đoàn thể. Chủ động bám địa bàn, nắm tình hình, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý các vụ việc ngay tại cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng” về ANTT. Đảng ủy Công an thị xã đã tham mưu các đơn vị trong tổ kết nghĩa thăm hỏi, tặng quà buôn Ea Kjoh A, xã Ea Drông 2 đợt, với tổng kinh phí huy động trên 16 triệu đồng.

     Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” trong thời gian tới, Công an thị xã xác định thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, chỉ đạo của Công an tỉnh và Công văn số 393-CV/TU, ngày 18/6/2017 của Thị ủy. Trong đó xác định tiếp tục triển khai các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt Cuộc vận động nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 07/CT-BCA-X11 của Bộ Công an. Tiếp tục tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến của Nhân dân ở 2 cấp (cấp cơ sở, cấp thị xã). Đẩy mạnh cải cách hành chính, thành lập đường dây nóng, công khai số điện thoại của lãnh đạo đơn vị để tiếp nhận thông tin về Cuộc vận động. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh, tư thế, lễ tiết, tác phong, thời giờ làm việc của cán bộ, chiến sỹ.

Phan Thúy Hằng