• 17:20 Thứ năm , Ngày 24 Tháng 05 Năm 2018

Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới

Xác định công tác dân vận là một trong những yếu tố quan trọng góp phần hoàn thành tốt phong trào xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể đã chú...