Thông báo về việc tiếp công dân của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh (số 7) thị xã Buôn Hồ trong Quí I năm 2018

Cập nhật lúc: 09:01 18/01/2018