Thông báo về việc lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đế năm 2020 thị xã Buôn Hồ

Cập nhật lúc: 09:26 21/11/2018

  • Tệp tin đính kèm:

  • tb%20126%20ubnd%20tx%20vv%20lay%20y%20kien%20dieu%20chinh.pdf Tải về
Thông báo về việc lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đế năm 2020 thị xã Buôn Hồ