Thông báo lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND tỉnh Đăk Lăk ứng cử trên địa bàn thị xã Buôn Hồ trong Quý II năm 2017

Cập nhật lúc: 15:48 29/08/2017