Thông báo lấy ý kiến góp ý của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Buôn Hồ

Cập nhật lúc: 07:53 05/12/2017