Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX

Cập nhật lúc: 08:44 09/11/2018