• 11:08 Thứ bảy , Ngày 24 Tháng 03 Năm 2018

Thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2018 của lãnh đạo UBND thị xã

Thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2018 của lãnh đạo UBND thị xã

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thị xã Buôn Hồ

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thị xã Buôn Hồ

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã trong tháng 3 năm 2018

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã trong tháng 3 năm 2018

Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND thị xã Buôn Hồ trong Quý I năm 2018

Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND thị xã Buôn Hồ trong Quý I năm 2018

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã trong tháng 02 năm 2018

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã trong tháng 02 năm 2018

Thông báo về việc tiếp công dân của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh (số 7) thị xã Buôn Hồ trong Quí I năm 2018

Thông báo về việc tiếp công dân của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh (số 7) thị xã Buôn Hồ trong Quí I năm 2018

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã trong tháng 01 năm 2018

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã trong tháng 01 năm 2018

Thông báo lấy ý kiến góp ý của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Buôn Hồ

Thông báo lấy ý kiến góp ý của nhân dân về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Buôn Hồ

Thông báo danh sách các xã đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ

Thông báo danh sách các xã đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã trong tháng 11 năm 2017

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã trong tháng 11 năm 2017