• 00:49 Thứ năm , Ngày 15 Tháng 11 Năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX

Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX

Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đăk Lăk lần thứ VII, năm 2018-2019

Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đăk Lăk lần thứ VII, năm 2018-2019

Báo cáo về việc trả lời ý kiến kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 - Quốc hội XIV

Báo cáo về việc trả lời ý kiến kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 - Quốc hội XIV

Lịch tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐND tỉnh (số 7) thị xã Buôn Hồ trong Quý IV năm 2018

Lịch tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐND tỉnh (số 7) thị xã Buôn Hồ trong Quý IV năm 2018

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã trong tháng 10/2018

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã trong tháng 10/2018

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thị xã trong tháng 9 năm 2018

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thị xã trong tháng 9 năm 2018

Thông báo tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Đăk Lăk năm 2018"

Thông báo tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Đăk Lăk năm 2018"

Thông tin Cơ quan CSĐT Công an thị xã Buôn Hồ thi hành Quyết định dẫn giải Huỳnh Thục Vy

Thông tin Cơ quan CSĐT Công an thị xã Buôn Hồ thi hành Quyết định dẫn giải Huỳnh Thục Vy

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thị xã Buôn Hồ trong tháng 8 năm 2018

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thị xã Buôn Hồ trong tháng 8 năm 2018

Lịch tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐND tỉnh (số 7) thị xã Buôn Hồ trong Quý III năm 2018

Lịch tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐND tỉnh (số 7) thị xã Buôn Hồ trong Quý III năm 2018