• 20:25 Thứ bảy , Ngày 21 Tháng 07 Năm 2018

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã trong tháng 7 năm 2018

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã trong tháng 7 năm 2018

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã trong tháng 6 năm 2018

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã trong tháng 6 năm 2018

Thỏa thuận hợp tác giữa UBND thị xã và Bưu điện tỉnh Đăk Lăk về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích

Thỏa thuận hợp tác giữa UBND thị xã và Bưu điện tỉnh Đăk Lăk về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thị xã trong tháng 5 năm 2018

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thị xã trong tháng 5 năm 2018

Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND thị xã Buôn Hồ trong Quý II năm 2018

Lịch tiếp công dân của Đại biểu HĐND thị xã Buôn Hồ trong Quý II năm 2018

Lịch tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐND tỉnh (số 7) thị xã Buôn Hồ trong Quý II năm 2018

Lịch tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐND tỉnh (số 7) thị xã Buôn Hồ trong Quý II năm 2018

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã trong tháng 04 năm 2018

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã trong tháng 04 năm 2018

Thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2018 của lãnh đạo UBND thị xã

Thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2018 của lãnh đạo UBND thị xã

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thị xã Buôn Hồ

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thị xã Buôn Hồ

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã trong tháng 3 năm 2018

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã trong tháng 3 năm 2018