• 15:46 Thứ bảy , Ngày 23 Tháng 03 Năm 2019

Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Buôn Hồ

Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Buôn Hồ

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã trong tháng 02/2019

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã trong tháng 02/2019

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã trong tháng 01/2019

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã trong tháng 01/2019

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã trong tháng 12/2018

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã trong tháng 12/2018

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã trong tháng 11/2018

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã trong tháng 11/2018

Thông báo về việc lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đế năm 2020 thị xã Buôn Hồ

Thông báo về việc lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đế năm 2020 thị xã Buôn Hồ

Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX

Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX

Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đăk Lăk lần thứ VII, năm 2018-2019

Kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đăk Lăk lần thứ VII, năm 2018-2019

Báo cáo về việc trả lời ý kiến kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 - Quốc hội XIV

Báo cáo về việc trả lời ý kiến kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 - Quốc hội XIV

Lịch tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐND tỉnh (số 7) thị xã Buôn Hồ trong Quý IV năm 2018

Lịch tiếp công dân của Tổ đại biểu HĐND tỉnh (số 7) thị xã Buôn Hồ trong Quý IV năm 2018