Thường trực Thị ủy

Cập nhật lúc: 14:54 29/08/2017

CÁC ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY

 

1. Ông Y Vinh Tơr

    Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy

    Số ĐT:

    Email:

 

2. Ông Ngô Trung Việt

    Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Thị ủy

    Số ĐT:

    Email:  vietnt.tu@gmail.com

 

4. Ông Phạm Phú Lộc

    Chức vụ: Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã

    Số ĐT:

    Email: