Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã

Cập nhật lúc: 14:55 29/08/2017

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ BUÔN HỒ

(KHÓA XV) NHIỆM KỲ 2015 – 2020

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Ghi chú

1.     

Đ/c Y Vinh Tơr

Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy

 

2.    

Đ/c Ngô Trung Việt

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy

 

3.    

Đ/c Phạm Phú Lộc

Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã

 

4.    

Đ/c Đoàn Văn Tân

UVTV, chủ nhiệm UBKT Thị ủy

 

5.   

Đ/c Ngô Trung Hiếu

UVTV,Chủ tịch HĐND Thị xã

 

6. 

Đ/c Nguyễn Văn Út

UVTV,Trưởng BTG Thị ủy

 

7. 

Đ/c H’ Blă Mlô

UVTV, Trưởng BTC Thị ủy

 

8. 

Đ/c Y Khiêm Niê Kdăm

UVTV, Trưởng BDV Thị ủy

 

9. 

Đ/c Y Bình Niê Kdăm

TUV, Trưởng phòng Nội vụ thị xã

 

10. 

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích

TUV, Chánh văn phòng Thị ủy

 

11. 

Đ/c Nguyễn Đình Quang

TUV, Phó trưởng BTC Thị ủy

 

12. 

Đ/c Nguyễn Văn Tài

TUV, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã

 

13. 

Đ/c Phan Hoàng Sơn

TUV, Chủ tịch LĐLĐ thị xã

 

14. 

Đ/c Trần Hậu Hương

TUV, Bí thư Đảng ủy xã Ea Drông

 

15. 

Đ/c Y Sem Ayun

TUV,  Phó Chủ tịch HĐND thị xã

 

16. 

Đ/c Nguyễn Văn Lai

TUV, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy

 

17. 

Đ/c Lê Nhất Hạnh

TUV,  Bí thư Đảng ủy Phường An Bình

 

18. 

Đ/c Ngô Việt Nghĩa

TUV, Trưởng phòng TN&MT thị xã

 

19. 

Đ/c Y Nguyên Mlô

TUV, Phó Chủ tịch HĐND thị xã

 

20. 

Đ/c Y Nhân Mlô

TUV, GĐ Bệnh viện Đa khoa thị xã

 

21. 

Đ/c Vũ Thị Thu Hà

TUV,  Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy

 

22. 

Đ/c Y Cing Mlô

TUV, Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã

 

23. 

Đ/c  Lê Tuấn Anh

TUV, Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã

 

24. 

Đ/c Trương Quang Sinh

TUV,  Viện trưởng viện kiểm sát TX

 

25. 

Đ/c Lê Anh

TUV, Bí thư Đảng ủy phường Thống Nhất

 

26. 

Đ/c H’ Thúy Mlô

TUV, Bí thư Thị đoàn Buôn Hồ

 

27. 

Đ/c Nguyễn Thanh Tùng

TUV, Phó Chủ tịch UBND thị xã

 

28. 

Đ/c Trần Minh Thành

TUV, Trưởng phòng QLĐT thị xã

 

29. 

Đ/c Hoàng Mạnh Hùng

TUV, Bí thư Đảng ủy p. An Lạc

 

30. 

Đ/c Nguyễn Phan Minh Tiết

TUV, Chủ tịch hội LHPN thị xã

 

31. 

Đ/c  Võ Văn Sự

TUV, Chánh Thanh tra thị xã

 

32. 

Đ/c Nguyễn Đình Kha

TUV, Chính trị viên CQ Quân sự  thị xã

 

33. 

Đ/c Võ Lê Mạnh Hùng

TUV, Bí thư Đảng ủy P.Bình Tân

 

34. 

Đ/c  Lê Bá Hiếu

TUV, Trưởng phòng LĐTB&XH thị xã

 

35. 

Đ/c Trần Ngọc Cẩm

TUV, Trưởng phòng GD & ĐT thị xã

 

36. 

Đ/c Nhữ Thị Lệ

TUV, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thị xã