Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã

Cập nhật lúc: 14:55 29/08/2017

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ BUÔN HỒ

(KHÓA XV) NHIỆM KỲ 2015 – 2020

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Đ/c Y Vinh Tơr

Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy

 

2

Đ/c Ngô Trung Việt

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy

 

3

Đ/c Phạm Phú Lộc

Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã

 

4

Đ/c Đoàn Văn Tân

UVTV, chủ nhiệm UBKT Thị ủy

 

5

Đ/c Ngô Trung Hiếu

UVTV,Chủ tịch HĐND Thị xã

 

6

Đ/c Nguyễn Văn Út

UVTV,Trưởng BTG Thị ủy

 

7

Đ/c H’ Blă Mlô

UVTV, Trưởng BTC Thị ủy

 

8

Đ/c Y Khiêm Niê Kdăm

UVTV, Trưởng BDV Thị ủy

 

9

Đ/c Võ Văn Dũng

UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã

 

10

Đ/c Y Bình Niê Kdăm

TUV, Trưởng phòng Nội vụ thị xã

 

11

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích

TUV, Chánh văn phòng Thị ủy

 

12

Đ/c Nguyễn Đình Quang

TUV, Phó trưởng BTC Thị ủy

 

13

Đ/c Nguyễn Văn Tài

TUV, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị xã

 

14

Đ/c Phan Hoàng Sơn

TUV, Chủ tịch LĐLĐ thị xã

 

15

Đ/c Trần Hậu Hương

TUV, Bí thư Đảng ủy xã Ea Drông

 

16

Đ/c Y Sem Ayun

TUV,  Phó Chủ tịch HĐND thị xã

 

17

Đ/c Nguyễn Văn Lai

TUV, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy

 

18

Đ/c Lê Nhất Hạnh

TUV,  Bí thư Đảng ủy Phường An Bình

 

19

Đ/c Ngô Việt Nghĩa

TUV, Trưởng phòng TN&MT thị xã

 

20

Đ/c Y Nguyên Mlô

TUV, Phó Chủ tịch HĐND thị xã

 

21

Đ/c Y Nhân Mlô

TUV, GĐ Bệnh viện Đa khoa thị xã

 

22

Đ/c Vũ Thị Thu Hà

TUV,  Bí thư Đảng ủy phường Đạt Hiếu

 

23

Đ/c Y Cing Mlô

TUV, Trưởng phòng Kinh tế thị xã

 

24

Đ/c  Lê Tuấn Anh

TUV, Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã

 

25

Đ/c Trương Quang Sinh

TUV,  Viện trưởng viện kiểm sát TX

 

26

Đ/c Lê Anh

TUV, Bí thư Đảng ủy phường Thống Nhất

 

27

Đ/c H’ Thúy Mlô

TUV, Bí thư Thị đoàn Buôn Hồ

 

28

Đ/c Nguyễn Thanh Tùng

TUV, Phó Chủ tịch UBND thị xã

 

29

Đ/c Trần Minh Thành

TUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy

 

30

Đ/c Hoàng Mạnh Hùng

TUV, Bí thư Đảng ủy p. An Lạc

 

31

Đ/c Nguyễn Phan Minh Tiết

TUV, Chủ tịch hội LHPN thị xã

 

32

Đ/c  Võ Văn Sự

TUV, Chánh Thanh tra thị xã

 

33

Đ/c Nguyễn Đình Kha

TUV, Chính trị viên BCH Quân sự  thị xã

 

34

Đ/c Võ Lê Mạnh Hùng

TUV, Bí thư Đảng ủy P.Bình Tân

 

35

Đ/c  Lê Bá Hiếu

TUV, Trưởng phòng LĐTB&XH thị xã

 

36

Đ/c Trần Ngọc Cẩm

TUV, Trưởng phòng GD & ĐT thị xã

 

37

Đ/c Nhữ Thị Lệ

TUV, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thị xã

 

38

Đ/c Nguyễn Văn Tuyên

TUV, Chỉ huy trưởng BCHQS thị xã

 

39

Đ/c Nguyễn Hữu Thuận

TUV, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã

 

40

Đ/c Phạm Ngọc Tiên

TUV, Bí thư Đảng ủy xã Cư Bao

 

41

Đ/c Trương Đình Ry

TUV, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã