Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Buôn Hồ

Cập nhật lúc: 10:59 13/02/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • tb%2027%20ubnd%20tx%20vv%20%20cong%20bo%20cong%20khai.pdf Tải về