Các bản đồ Quy hoạch xây dựng

Cập nhật lúc: 15:24 11/04/2018

STT Tên bản đồ quy hoạch Tỷ lệ File đính kèm
1 Điều chỉnh Quy hoạch Đông Nam đường Trần Hưng Đạo 1/500 Tải file
2 Quy hoạch chi tiết xây dựng phường An Lạc 1/500 Tải file
3 Quy hoạch Khu dân cư phía Bắc đường An Dương Vương 1/500 Tải file
4 Quy hoạch Khu Đô thị Đông Đông Nam đường Trần Hưng Đạo 1/500 Tải file
5 Quy hoạch Trung tâm Thể dục Thể thao khu phía Bắc 1/500 Tải file
6 Quy hoạch Trung tâm hành chính phường An Bình 1/500 Tải file
7 Quy hoạch Trung tâm hành chính phường Thiện An 1/500 Tải file
8 Quy hoạch xây dựng Cụm Công nghiệp Cư Bao 1/500 Tải file
9 Quy hoạch xây dựng Khu Đô thị Đông Nam đường Trần Hưng Đạo 1/500 Tải file
10 Quy hoạch Khu Thương mại dịch vụ 1/2000 Tải file
11 Quy hoạch Khu xử lý rác thải rắn 1/2000 Tải file
12 Quy hoạch Phân khu tổng mặt bằng sử dụng đất 1/2000 Tải file
13 Quy hoạch Phân khu xây dựng Khu đô thị mới phường Thiện An 1/2000 Tải file
14 Quy hoạch Tổng mặt bằng sử dụng đất 1/2000 Tải file
15 Quy hoạch sử dụng đất và Phân khu chức năng đến năm 2025 thị xã Buôn Hồ 1/100000 Tải file