• 13:50 Thứ bảy , Ngày 15 Tháng 12 Năm 2018
Tên Tài liệu
Giấy mời họp tiểu ban Tuyên truyền, khánh tiết triển khai một số nhiệm vụ tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập thị xã Chi tiết
Giấy mời họp chuẩn bị công tác công bố, trao giải cuộc thi viết bài, sáng tác biểu trưng, thi ảnh về thị xã Buôn Hồ Chi tiết
Giấy mời họp rà soát công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ quản lý trường học Chi tiết
Giấy mời họp thống nhất công tác triển khai dịch vụ công ích trên địa bàn thị xã Chi tiết
Giấy mời dự buổi làm việc với Sở KHCN tỉnh về kiểm tra kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thông quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2018 Chi tiết
Giấy mời dự buổi làm việc với Sở KHCN tỉnh về công tác quản lý Khoa học và Công nghệ cấp huyện Chi tiết
Giấy mời họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG XA NTM 10 tháng đầu năm 2018 đối với xã Ea Siên, Bình Thuận Chi tiết
Giấy mời họp lấy ý kiến góp ý phương án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã đến năm 2035 Chi tiết
Giấy mời họp lấy ý kiến góp ý phương án quy hoạch mở rộng khu đô thị Đông Nam phường An Lạc Chi tiết
Giấy mời tham gia tố tụng tại phiên tòa của TAND tỉnh Đăk Lăk vụ ông Trần Văn Minh Chi tiết
Giấy mời họp thống nhất phương án đầu tư xây dựng cổng chào đèn LED Chi tiết
Giấy mời họp nắm lại kết quả triển khai công tác lập lại trật tự đô thị trên địa bàn phường An Bình 9 tháng đầu năm 2018 Chi tiết
Giấy mời kỳ họp bất thường HĐND thị xã Buôn Hồ, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết
Giấy triệu tập kỳ họp bất thường HĐND thị xã Buôn Hồ, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết
Giấy mời họp Ban tổ chức cuộc thi viết bài, sáng tác Logo, thi ảnh chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Chi tiết