NQ 27 HDND TX

Cập nhật lúc: 13:57 29/08/2017

  • Tệp tin đính kèm:

  • NQ%2027%20HDND%20TX%20NAM%202016.pdf Tải về

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã Buôn Hồ khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021