• 00:39 Thứ sáu , Ngày 25 Tháng 05 Năm 2018
Ngày Buổi Nội dung Thời gian Địa điểm Chủ trì, tham dự
Thứ hai
21/05/2018
Sáng

Làm việc tại cơ quan.

Nguyễn Thanh Tùng

Làm việc tại cơ quan.

Phạm Phú Lộc

Làm việc tại cơ quan

Y Sem Ayun

Dự bồi dưỡng KTQP đối tượng 3 tại Đà Nẵng

Y Nguyên Mlô

Tham gia đoàn học tập kinh nghiệm HĐND tỉnh tại các tỉnh phía Bắc

Ngô Trung Hiếu

Chiều

Kiểm tra, thống nhất việc đầu tư xây dựng trường TH Trưng Vương, trường THCS Hùng Vương

Nguyễn Thanh Tùng

Kiểm tra, thống nhất việc đầu tư xây dựng trường TH Trưng Vương, trường THCS Hùng Vương

16h00

Phạm Phú Lộc

Họp Thường trực Thị ủy;

Phạm Phú Lộc

Làm việc tại cơ quan

Y Sem Ayun

Dự bồi dưỡng KTQP đối tượng 3 tại Đà Nẵng

Y Nguyên Mlô

Tham gia đoàn học tập kinh nghiệm HĐND tỉnh tại các tỉnh phía Bắc

Ngô Trung Hiếu

Thứ ba
22/05/2018
Sáng

Khảo sát việc xây đầu tư giếng nước tại trường Mẫu giáo Hoa Ban, xã Ea Siên

Nguyễn Thanh Tùng

Làm việc với Sở Nội vụ về rà soát, sát nhập thôn, buôn, tổ dân phố

Phạm Phú Lộc

Làm việc tại cơ quan

Y Sem Ayun

Dự bồi dưỡng KTQP đối tượng 3 tại Đà Nẵng

Y Nguyên Mlô

Tham gia đoàn học tập kinh nghiệm HĐND tỉnh tại các tỉnh phía Bắc

Ngô Trung Hiếu

Chiều

Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch dạy 2 buổi/ngày, bán trú cấp tiểu học tại tỉnh

Nguyễn Thanh Tùng

Họp nắm lại tiến độ triển khai công tác XDCB

Phạm Phú Lộc

Làm việc tại cơ quan

Y Sem Ayun

Dự bồi dưỡng KTQP đối tượng 3 tại Đà Nẵng

Y Nguyên Mlô

Tham gia đoàn học tập kinh nghiệm HĐND tỉnh tại các tỉnh phía Bắc

Ngô Trung Hiếu

Thứ tư
23/05/2018
Sáng

Dự Hội nghị tập huấn công tác Văn thư, lưu trữ

8h00

Nguyễn Thanh Tùng

Dự lễ tổng kết Trường Huỳnh Thúc Kháng;

7h30

Nguyễn Thanh Tùng

Dự đối thoại với 12 hộ dân phường Bình Tân

Phạm Phú Lộc

Dự lễ tổng kết năm học trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Y Sem Ayun

Dự bồi dưỡng KTQP đối tượng 3 tại Đà Nẵng

Y Nguyên Mlô

Tham gia đoàn học tập kinh nghiệm HĐND tỉnh tại các tỉnh phía Bắc

Ngô Trung Hiếu

Chiều

Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức các cuộc thi tiến tới 10 năm thành lập thị xã Buôn Hồ

Nguyễn Thanh Tùng

Họp xử lý đường Quang Trung

15h30

Phạm Phú Lộc

Họp xử lý đường vào bến nước Buôn Tring;

14h00

Phạm Phú Lộc

Làm việc tại cơ quan

Y Sem Ayun

Dự bồi dưỡng KTQP đối tượng 3 tại Đà Nẵng

Y Nguyên Mlô

Tham gia đoàn học tập kinh nghiệm HĐND tỉnh tại các tỉnh phía Bắc

Ngô Trung Hiếu

Thứ năm
24/05/2018
Sáng

Làm việc tại cơ quan.

Phạm Phú Lộc

Dự Lễ tạ ơn tại Giáo xứ Công chính

Nguyễn Thanh Tùng

Dự lễ Tạ ơn tại Giáo xứ Công Chính, Cư Bao

Y Sem Ayun

Dự bồi dưỡng KTQP đối tượng 3 tại Đà Nẵng

Y Nguyên Mlô

Tham gia đoàn học tập kinh nghiệm HĐND tỉnh tại các tỉnh phía Bắc

Ngô Trung Hiếu

Chiều

Làm việc tại cơ quan.

Nguyễn Thanh Tùng

Làm việc tại cơ quan.

Phạm Phú Lộc

Làm việc tại cơ quan

Y Sem Ayun

Dự bồi dưỡng KTQP đối tượng 3 tại Đà Nẵng

Y Nguyên Mlô

Tham gia đoàn học tập kinh nghiệm HĐND tỉnh tại các tỉnh phía Bắc

Ngô Trung Hiếu

Thứ sáu
25/05/2018
Sáng

Đi thăm, chúc mừng các các cơ sở phật giáo

Phạm Phú Lộc, Nguyễn Thanh Tùng

Thăm cơ sở Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật Đản

Y Sem Ayun

Dự bồi dưỡng KTQP đối tượng 3 tại Đà Nẵng

Y Nguyên Mlô

Tham gia đoàn học tập kinh nghiệm HĐND tỉnh tại các tỉnh phía Bắc

Ngô Trung Hiếu

Chiều

Làm việc tại cơ quan.

Nguyễn Thanh Tùng

Làm việc tại cơ quan.

Phạm Phú Lộc

Đi thăm, chúc mừng các các cơ sở phật giáo

Phạm Phú Lộc, Nguyễn Thanh Tùng

Làm việc tại cơ quan

Y Sem Ayun

Dự bồi dưỡng KTQP đối tượng 3 tại Đà Nẵng

Y Nguyên Mlô

Tham gia đoàn học tập kinh nghiệm HĐND tỉnh tại các tỉnh phía Bắc

Ngô Trung Hiếu

Thứ bảy
26/05/2018
Sáng
Chiều
Chủ nhật
27/05/2018
Sáng
Chiều