• 11:56 Thứ tư , Ngày 17 Tháng 01 Năm 2018
Ngày Buổi Nội dung Thời gian Địa điểm Chủ trì, tham dự
Thứ hai
15/01/2018
Sáng

Dự họp HĐND phường Bình Tân

Y Sem Ayun

Họp xúc tiến du lịch Đèo Hà Lan

Ngô Trung Hiếu

Họp nắm bắt tiến độ triển khai dự án Khu du lịch sinh thái đèo Hà Lan

Trần Văn Sỹ, Phạm Phú Lộc, Nguyễn Thanh Tùng

Chiều

Tiếp công dân định kỳ

Ngô Trung Hiếu

Họp thống nhất phương án xử lý tài sản trên đất chợ Bình Minh, xã Bình Thuận

Phạm Phú Lộc

Họp Thường trực Thị ủy

Trần Văn Sỹ

Thứ ba
16/01/2018
Sáng

Dự họp HĐND phường An Bình

Y Sem Ayun

Dự họp HĐND xã Ea Siên

Y Nguyên Mlô

Dự họp HĐND xã Ea Blang

Ngô Trung Hiếu

Dự họp HĐND phường An Bình

Nguyễn Thanh Tùng

Họp rút kinh nghiệm Kết luận thanh tra Sở TC

Trần Văn Sỹ

Chiều

Họp rút kinh nghiệm kỳ họp; tổng kết quy chế phối hợp HĐND-UBND-UBMTTQVN năm2017

Ngô Trung Hiếu, Y Nguyên Mlô, Y Sem Ayun

Họp rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ họp HĐND thị xã

Phạm Phú Lộc

Hội nghị tổng kết công tác Thuế tại tỉnh

Trần Văn Sỹ

Thứ tư
17/01/2018
Sáng

Dự tổng kết công tác tôn giáo và thanh niên 2018

Y Sem Ayun

Hội nghị tổng kết công tác Tôn giáo năm 2017

Nguyễn Thanh Tùng

Làm việc với đoàn giám sát HĐND tỉnh

Trần Văn Sỹ

Chiều

Họp thông qua Kết luận thanh tra đất đai

Trần Văn Sỹ

Thứ năm
18/01/2018
Sáng

Họp BTV Thị ủy

Ngô Trung Hiếu

Họp kiểm điểm Ban Thường vụ

Trần Văn Sỹ, Phạm Phú Lộc

Chiều

Họp BTV Thị ủy

Ngô Trung Hiếu

Hội nghị tổng kết Ngân hàng Chính sách

Nguyễn Thanh Tùng

Họp kiểm điểm Ban Thường vụ

Trần Văn Sỹ, Phạm Phú Lộc

Thứ sáu
19/01/2018
Sáng

Dự họp HĐND phường Đạt Hiếu

Y Nguyên Mlô

Họp BTV Thị ủy

Ngô Trung Hiếu

Họp kiểm điểm Ban Thường vụ

Trần Văn Sỹ, Phạm Phú Lộc

Chiều

Họp BTV Thị ủy

Ngô Trung Hiếu

Họp kiểm điểm Ban Thường vụ

Trần Văn Sỹ, Phạm Phú Lộc

Thứ bảy
20/01/2018
Sáng
Chiều
Chủ nhật
21/01/2018
Sáng
Chiều