Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã từ 28/8/2017 đến 01/9/2017

Cập nhật lúc: 02:00 16/08/2016

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND thị xã:

Thứ Thường trực Buổi Nội dung công việc

Thứ 2

28/8/2017

Ngô Trung Hiếu Sáng Họp TT HĐND thị xã
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Y Nguyên Mlô Sáng Họp TT HĐND thị xã
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Y Sem Ayun Sáng Họp TT HĐND thị xã
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Thứ 3

29/8/2017

Ngô Trung Hiếu Sáng Dự sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Y Nguyên Mlô Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Y Sem Ayun Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Thứ 4

30/8/2017

Ngô Trung Hiếu Sáng Làm việc với TT HĐND phường Bình Tân
Chiều Làm việc với TT HĐND phường Thống Nhất
Y Nguyên Mlô Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Y Sem Ayun Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Thứ 5

31/8/2017

Ngô Trung Hiếu Sáng Làm việc với TT HĐND phường
Chiều Làm việc với TT HĐND phường
Y Nguyên Mlô Sáng Làm việc với TT HĐND phường
Chiều Làm việc với TT HĐND phường
Y Sem Ayun Sáng Làm việc với TT HĐND phường
Chiều Làm việc với TT HĐND phường

Thứ 6

01/9/2017

Ngô Trung Hiếu Sáng Làm việc với Đảng ủy Bệnh viện đa khoa thị xã
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Y Nguyên Mlô Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Y Sem Ayun Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Ghi chú: - Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc đột xuất.


Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND thị xã:

Thứ Thường trực Buổi Nội dung công việc

Thứ 2

28/8/2017

Trần Văn Sỹ Sáng Tiếp công dân định kỳ
Chiều Giao ban TT Thị ủy
Phạm Phú Lộc Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Họp tổ công tác xúc tiến đầu tư
Nguyễn Thanh Tùng Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Thứ 3

29/8/2017

Trần Văn Sỹ Sáng Họp Sơ kết chương trình nông thôn mới
Chiều Họp Ban ATGT
Phạm Phú Lộc Sáng Họp Sơ kết chương trình nông thôn mới
Chiều Họp xem xét xử lý đất Công ty CF 15 bàn giao tại phường Đạt Hiếu
Nguyễn Thanh Tùng Sáng Dự tổng kết năm học 2016-2017
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Thứ 4

30/8/2017

Trần Văn Sỹ Sáng Dự hội nghị tổng kết Luật DQTV
Chiều Họp BCĐ diễn tập các xã, phường
Phạm Phú Lộc Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Nguyễn Thanh Tùng Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Họp Ban biên tập Website

Thứ 5

31/8/2017

Trần Văn Sỹ Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Phạm Phú Lộc Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Nguyễn Thanh Tùng Sáng Kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Thứ 6

01/9/2017

Trần Văn Sỹ Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Phạm Phú Lộc Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Nguyễn Thanh Tùng Sáng Rà soát, kiểm tra công tác tổ chức Đại hội TDTT
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Ghi chú: - Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc đột xuất

Xem lịch công tác các tuần trước của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã