Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã từ 24/4/2017 đến 28/4/2017

Cập nhật lúc: 02:00 16/08/2016

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND thị xã:

Thứ Thường trực Buổi Nội dung công việc

Thứ 2

24/4/2017

Ngô Trung Hiếu Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Y Nguyên Mlô Sáng Dự tập huấn kiến thức QP đối tượng 3
Chiều Dự tập huấn kiến thức QP đối tượng 3
Y Sem Ayun Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Thứ 3

25/4/2017

Ngô Trung Hiếu Sáng Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Phường Thiện An
Chiều Làm việc với Chi bộ Trung tâm Y tế thị xã
Y Nguyên Mlô Sáng Dự tập huấn kiến thức QP đối tượng 3
Chiều Dự tập huấn kiến thức QP đối tượng 3
Y Sem Ayun Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Thứ 4

26/4/2017

Ngô Trung Hiếu Sáng Khai mạc Lớp Tập huấn Đại biểu HĐND xã, phường
Chiều Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Chính quyền
Y Nguyên Mlô Sáng Dự tập huấn kiến thức QP đối tượng 3
Chiều Dự tập huấn kiến thức QP đối tượng 3
Y Sem Ayun Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Thứ 5

27/4/2017

Ngô Trung Hiếu Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Giảng bài Lớp Tập huấn Đại biểu HĐND xã, phường
Y Nguyên Mlô Sáng Dự tập huấn kiến thức QP đối tượng 3
Chiều Dự tập huấn kiến thức QP đối tượng 3
Y Sem Ayun Sáng Dự tập huấn công tác hòa giải cơ sở
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Thứ 6

28/4/2017

Ngô Trung Hiếu Sáng Họp Đoàn giám sát của HĐND Tỉnh
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Y Nguyên Mlô Sáng Dự tập huấn kiến thức QP đối tượng 3
Chiều Dự tập huấn kiến thức QP đối tượng 3
Y Sem Ayun Sáng Dự đại hội Hội BV Quyền lợi người tiêu dùng thị xã
Chiều Dự đại hội Hội BV Quyền lợi người tiêu dùng thị xã

Ghi chú: - Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc đột xuất.


Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND thị xã:

Thứ Thường trực Buổi Nội dung công việc

Thứ 2

24/4/2017

Trần Văn Sỹ Sáng Họp BCĐ thi hành án dân sự
Chiều Giao ban TT Thị ủy
Phạm Phú Lộc Sáng Làm việc với UBND phường An Lạc về xử lý vỉa hè
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Nguyễn Thanh Tùng Sáng Dự tập huấn kiến thức QP đối tượng 3
Chiều Dự tập huấn kiến thức QP đối tượng 3

Thứ 3

25/4/2017

Trần Văn Sỹ Sáng Dự họp triển khai diễn tập PT-17
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Phạm Phú Lộc Sáng Dự công bố quyết định giải quyết đơn ông Phan Hoàng Nguyên
Chiều Dự TAND tỉnh vụ bà Đinh Thị Lươn
Nguyễn Thanh Tùng Sáng Dự công bố Quyết định Thanh tra QLNN về GD
Chiều Dự tập huấn kiến thức QP đối tượng 3

Thứ 4

26/4/2017

Trần Văn Sỹ Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Phạm Phú Lộc Sáng Tiếp công dân ĐB HĐND tại phường Đạt Hiếu
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Nguyễn Thanh Tùng Sáng Dự tập huấn kiến thức QP đối tượng 3
Chiều Dự tập huấn kiến thức QP đối tượng 3

Thứ 5

27/4/2017

Trần Văn Sỹ Sáng Họp xử lý Bến xe
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Phạm Phú Lộc Sáng Họp xử lý Bến xe
Chiều Dự họp tại UBND tỉnh
Nguyễn Thanh Tùng Sáng Dự tập huấn kiến thức QP đối tượng 3
Chiều Dự tập huấn kiến thức QP đối tượng 3

Thứ 6

28/4/2017

Trần Văn Sỹ Sáng Dự giảng bài lớp tập huấn ĐB HĐND thị xã; Tiếp công dân định kỳ
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Phạm Phú Lộc Sáng Nghỉ phép
Chiều Nghỉ phép
Nguyễn Thanh Tùng Sáng Dự tập huấn kiến thức QP đối tượng 3
Chiều Dự kỷ niệm 45 năm phát song đầu tiên đài DRT; Dự tổng kết chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục

Ghi chú: - Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc đột xuất

Xem lịch công tác các tuần trước của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã