Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã từ 18/9/2017 đến 22/9/2017

Cập nhật lúc: 02:00 16/08/2016

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND thị xã:

Thứ Thường trực Buổi Nội dung công việc

Thứ 2

18/9/2017

Ngô Trung Hiếu Sáng Dự HN sơ kết 9 tháng đầu năm của UBND thị xã
Chiều Kiểm tra Chi bộ phòng Lao động TBXH
Y Nguyên Mlô Sáng Dự HN sơ kết 9 tháng đầu năm của UBND thị xã
Chiều Giám sát xã Cư Bao và Cty TKC
Y Sem Ayun Sáng Dự HN sơ kết 9 tháng đầu năm của UBND thị xã
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Thứ 3

19/9/2017

Ngô Trung Hiếu Sáng Tiếp công dân định kỳ; Dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác giám sát, thẩm tra với HĐND xã, phường
Chiều Họp sơ kết 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 của TT HĐND thị xã
Y Nguyên Mlô Sáng Dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác giám sát, thẩm tra với HĐND xã, phường
Chiều Họp sơ kết 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 của TT HĐND thị xã
Y Sem Ayun Sáng Dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác giám sát, thẩm tra với HĐND xã, phường
Chiều Họp sơ kết 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 của TT HĐND thị xã

Thứ 4

20/9/2017

Ngô Trung Hiếu Sáng Tham gia đoàn Giám sát của Thị ủy tại Đảng bộ MT-đoàn thể thị xã
Chiều Tham gia đoàn Giám sát của Thị ủy tại Đảng bộ MT-đoàn thể thị xã
Y Nguyên Mlô Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Y Sem Ayun Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Thứ 5

21/9/2017

Ngô Trung Hiếu Sáng Tham gia đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tại TP Buôn Ma Thuột
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Y Nguyên Mlô Sáng Giám sát về QLNN đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại UBND phường An Bình
Chiều Giám sát về QLNN đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại UBND phường An Lạc
Y Sem Ayun Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Thứ 6

22/9/2017

Ngô Trung Hiếu Sáng Họp Đoàn kiểm tra số 69
Chiều Họp Đoàn giám sát về thu – chi ngân sách năm 2017; Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới
Y Nguyên Mlô Sáng Giám sát về QLNN đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại phòng VHTT thị xã
Chiều Họp Đoàn giám sát về thu – chi ngân sách năm 2017
Y Sem Ayun Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Họp Đoàn giám sát về thu – chi ngân sách năm 2017

Ghi chú: - Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc đột xuất.


Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND thị xã:

Thứ Thường trực Buổi Nội dung công việc

Thứ 2

18/9/2017

Trần Văn Sỹ Sáng Họp sơ kết 9 tháng về PTKTXH, QPAN năm 2017; góp ý Kế hoạch PTKTXH năm 2018
Chiều Giao ban TT Thị ủy
Phạm Phú Lộc Sáng Họp sơ kết 9 tháng về PTKTXH, QPAN năm 2017; góp ý Kế hoạch PTKTXH năm 2018
Chiều Họp xử lý đơn Ông Lê Đình Hải
Nguyễn Thanh Tùng Sáng Họp sơ kết 9 tháng về PTKTXH, QPAN năm 2017; góp ý Kế hoạch PTKTXH năm 2018
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Thứ 3

19/9/2017

Trần Văn Sỹ Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Dự họp sơ kết 9 tháng HĐND thị xã
Phạm Phú Lộc Sáng Dự họp Sở TNMT để giải quyết đơn các hộ khu Đông nam
Chiều Dự TAND tỉnh vụ bà Sanh
Nguyễn Thanh Tùng Sáng Kiểm tra công tác công nhận trường chuẩn QG
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Thứ 4

20/9/2017

Trần Văn Sỹ Sáng Dự tập huấn công tác thông tin đối ngoại
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Phạm Phú Lộc Sáng Họp xử lý đề nghị của Công ty VN Đà Thành
Chiều Làm việc với phòng QLĐT xây dựng kế hoạch xử lý vỉa hè
Nguyễn Thanh Tùng Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Thứ 5

21/9/2017

Trần Văn Sỹ Sáng Họp BTV Thị ủy
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Phạm Phú Lộc Sáng Họp BTV Thị ủy
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Nguyễn Thanh Tùng Sáng Kiểm tra công tác phòng, chống số xuất huyết
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Thứ 6

22/9/2017

Trần Văn Sỹ Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Phạm Phú Lộc Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Nguyễn Thanh Tùng Sáng Tổng kết NH 2016-2017, triển khai nhiệm vụ NH 2017-2018
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Ghi chú: - Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc đột xuất

Xem lịch công tác các tuần trước của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã