Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã từ 17/4/2017 đến 21/4/2017

Cập nhật lúc: 02:00 16/08/2016

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND thị xã:

Thứ Thường trực Buổi Nội dung công việc

Thứ 2

17/4/2017

Ngô Trung Hiếu Sáng Khai mạc Lớp Tập huấn Đại biểu HĐND xã, phường
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Y Nguyên Mlô Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Y Sem Ayun Sáng Khai mạc lớp Tập huấn Đại biểu HĐND xã, phường
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Thứ 3

18/4/2017

Ngô Trung Hiếu Sáng Họp Thường Trực HĐND thị xã
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Y Nguyên Mlô Sáng Họp Thường Trực HĐND thị xã
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Y Sem Ayun Sáng Họp Thường Trực HĐND thị xã; Làm việc với phường Thống Nhất
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Thứ 4

19/4/2017

Ngô Trung Hiếu Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Dự Họp Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND thị xã
Y Nguyên Mlô Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Y Sem Ayun Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Dự Họp Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND thị xã

Thứ 5

20/4/2017

Ngô Trung Hiếu Sáng Làm việc với Chi bộ Phòng Văn hóa Thông tin
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Y Nguyên Mlô Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Đi cơ sở
Y Sem Ayun Sáng Tham dự HN đối thoại hộ nghèo tại xã Cư Bao
Chiều Làm việc với phường An Bình

Thứ 6

21/4/2017

Ngô Trung Hiếu Sáng Họp Đoàn giám sát của HĐND Tỉnh
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Y Nguyên Mlô Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Y Sem Ayun Sáng Làm việc với HĐND xã Ea Đrông
Chiều Làm việc với HĐND xã Ea Blang

Ghi chú: - Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc đột xuất.


Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND thị xã:

Thứ Thường trực Buổi Nội dung công việc

Thứ 2

17/4/2017

Trần Văn Sỹ Sáng Giao ban giữa kỳ tháng 4
Chiều Giao ban TT Thị ủy
Phạm Phú Lộc Sáng Giao ban giữa kỳ tháng 4
Chiều Họp Ban cưỡng chế đất rừng Bình Tân
Nguyễn Thanh Tùng Sáng Giao ban giữa kỳ tháng 4
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Thứ 3

18/4/2017

Trần Văn Sỹ Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Phạm Phú Lộc Sáng Tổ chức cưỡng chế việc lấn chiếm đất rừng Bình Tân
Chiều Tổ chức cưỡng chế việc lấn chiếm đất rừng Bình Tân
Nguyễn Thanh Tùng Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Thứ 4

19/4/2017

Trần Văn Sỹ Sáng Làm việc với UBND xã Ea Drông
Chiều Làm việc với UBND xã Ea Siên
Phạm Phú Lộc Sáng Dự TAND tỉnh vụ Bà Vương Thị Oanh
Chiều Làm việc với UBND phường An Bình về xử lý vỉa hè
Nguyễn Thanh Tùng Sáng Làm việc với UBND xã Ea Drông
Chiều Làm việc với UBND xã Ea Siên

Thứ 5

20/4/2017

Trần Văn Sỹ Sáng Họp giao ban XDCB
Chiều Họp Hội đồng thi đua khen thưởng
Phạm Phú Lộc Sáng Làm việc với Hội liên hiệp KHKT tỉnh
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Nguyễn Thanh Tùng Sáng Đối thoại với hộ nghèo tại xã Cư Bao
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Thứ 6

21/4/2017

Trần Văn Sỹ Sáng Họp triển khai tháng vì ATTP
Chiều Dự Hội nghị tại Nông trường Cao su Cư Bao
Phạm Phú Lộc Sáng Dự Họp BCĐ thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Nguyễn Thanh Tùng Sáng Họp triển khai tháng vì ATTP
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Ghi chú: - Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc đột xuất

Xem lịch công tác các tuần trước của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã