Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã từ 13/02/2017 đến 17/02/2017

Cập nhật lúc: 02:00 16/08/2016

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND thị xã:

Thứ Thường trực Buổi Nội dung công việc

Thứ 2

13/02/2017

Ngô Trung Hiếu Sáng Dự lễ giao nhận quân năm 2017
Chiều Họp Thường trực HĐND
Y Nguyên Mlô Sáng Dự lễ giao nhận quân năm 2017
Chiều Họp Thường trực HĐND
Y Sem Ayun Sáng Dự lễ giao nhận quân năm 2017
Chiều Họp Thường trực HĐND

Thứ 3

14/02/2017

Ngô Trung Hiếu Sáng Họp triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước
Chiều Làm việc tại cơ quan
Y Nguyên Mlô Sáng Họp Công đoàn
Chiều Họp Ban KTXH
Y Sem Ayun Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan

Thứ 4

15/02/2017

Ngô Trung Hiếu Sáng Làm việc với xã Ea Đrông
Chiều Làm việc tại cơ quan
Y Nguyên Mlô Sáng Dự hội nghị tổng kết Hội cựu thanh niên xung phong
Chiều Làm việc tại cơ quan
Y Sem Ayun Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan

Thứ 5

16/02/2017

Ngô Trung Hiếu Sáng Dự HN sơ kết 5 năm thực hiện NQ 03 của Thị ủy
Chiều Họp BTV Đảng ủy CQCQ
Y Nguyên Mlô Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Y Sem Ayun Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan

Thứ 6

17/02/2017

Ngô Trung Hiếu Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Y Nguyên Mlô Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Y Sem Ayun Sáng Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan

Ghi chú: - Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc đột xuất.


Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND thị xã:

Thứ Thường trực Buổi Nội dung công việc

Thứ 2

13/02/2017

Trần Văn Sỹ Sáng Dự lễ giao, nhận quân 2017
Chiều Giao ban TT Thị ủy
Phạm Phú Lộc Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Rà soát khối lượng thực hiện DVCI 2017
Nguyễn Thanh Tùng Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Thứ 3

14/02/2017

Trần Văn Sỹ Sáng Họp triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2017
Chiều Thông qua PA tổng mặt bằng đất Cty CF 15
Phạm Phú Lộc Sáng Dự tổng kết điều tra nông nghiệp, nông thôn
Chiều Thông qua PA tổng mặt bằng đất Cty CF 15
Nguyễn Thanh Tùng Sáng Dự họp Hội LHPN
Chiều Thông qua PA tổng mặt bằng đất Cty CF 15

Thứ 4

15/02/2017

Trần Văn Sỹ Sáng Họp triển khai Chương trình 11 của Thị ủy về kêu gọi xúc tiến đầu tư
Chiều Họp xử lý đề nghị giao đất GH Đức Hà, đề nghị công nhận GH Đạt Hiếu
Phạm Phú Lộc Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc với phòng TNMT
Nguyễn Thanh Tùng Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Họp xử lý đề nghị giao đất GH Đức Hà, đề nghị công nhận GH Đạt Hiếu

Thứ 5

16/02/2017

Trần Văn Sỹ Sáng Làm việc với phòng TCKH thị xã
Chiều Làm việc với phòng Nội vụ thị xã
Phạm Phú Lộc Sáng Dự bàn giao đất ngoài thực địa dự án VN Đà Thành
Chiều Làm việc với Thanh tra, TTPTQĐ, TCKH về nhiệm vụ Qúy I/2017
Nguyễn Thanh Tùng Sáng Kiểm tra Trường THCS Ngô Quyền
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Thứ 6

17/02/2017

Trần Văn Sỹ Sáng Làm việc với UBND phường Đoàn Kết
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Phạm Phú Lộc Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Nguyễn Thanh Tùng Sáng Làm việc với UBND xã Ea Drông
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Ghi chú: - Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc đột xuất

Xem lịch công tác các tuần trước của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã