Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã từ 05/12/2016 đến 09/12/2016

Cập nhật lúc: 02:00 16/08/2016

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND thị xã:

Thứ Thường trực Buổi Nội dung công việc

Thứ 2

05/12/2016

Ngô Trung Hiếu Sáng Họp thẩm định các TCCS đảng năm 2016
Chiều Họp Thường trực HĐND thị xã
Y Nguyên Mlô Sáng Tham gia khảo sát với Ban KTXH về tình hình phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 tại phường Bình Tân.
Chiều Tham gia khảo sát với Ban KTXH tại phòng Dân tộc thị xã. 14h30 Họp Thường trực HĐND thị xã
Y Sem Ayun Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Họp Thường trực HĐND thị xã

Thứ 3

06/12/2016

Ngô Trung Hiếu Sáng Thẩm định Đảng bộ xã Ea Đrông
Chiều Thẩm định Đảng bộ phường Thiện An
Y Nguyên Mlô Sáng Thẩm định Đảng bộ xã Ea Siên
Chiều Thẩm định Đảng bộ phường Thống Nhất
Y Sem Ayun Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Thứ 4

07/12/2016

Ngô Trung Hiếu Sáng Họp Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra nội dung kỳ họp thứ 3
Chiều Thẩm định Đảng bộ phường Đạt Hiếu
Y Nguyên Mlô Sáng Thẩm định Đảng bộ xã Ea Blang
Chiều Thẩm định Đảng bộ Bệnh viện đa khoa
Y Sem Ayun Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Thứ 5

08/12/2016

Ngô Trung Hiếu Sáng Thẩm định Đảng bộ Công an thị xã
Chiều Thẩm định Chi bộ Ngân hàng đầu tư
Y Nguyên Mlô Sáng Thẩm định Chi bộ trường DTNT và Kho bạc NN
Chiều Thẩm định Đảng bộ Cơ quan Thị ủy
Y Sem Ayun Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Thứ 6

09/12/2016

Ngô Trung Hiếu Sáng Dự Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 46
Chiều Thẩm định Đảng bộ CQCQ
Y Nguyên Mlô Sáng Tham gia khảo sát với Ban KTXH tại Chi cục Thuế thị xã
Chiều Tham gia khảo sát với Ban KTXH tại phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã
Y Sem Ayun Sáng Dự Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 46
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Ghi chú: - Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc đột xuất.


Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND thị xã:

Thứ Thường trực Buổi Nội dung công việc

Thứ 2

05/12/2016

Trần Văn Sỹ Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Giao ban TT Thị ủy
Phạm Phú Lộc Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Nguyễn Thanh Tùng Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Họp bàn về XD nhà đa năng trường Trưng Vương

Thứ 3

06/12/2016

Trần Văn Sỹ Sáng Kiểm tra đánh giá TCCS Đảng
Chiều Kiểm tra đánh giá TCCS Đảng
Phạm Phú Lộc Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Họp rà soát việc XD chợ Bình Thuận
Nguyễn Thanh Tùng Sáng

Dự Tập huấn rà soát hộ nghèo;

Dự tập huấn pháp luật cho Đồng bào DTTS tại Ea Drông
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Thứ 4

07/12/2016

Trần Văn Sỹ Sáng Kiểm tra đánh giá TCCS Đảng
Chiều Kiểm tra đánh giá TCCS Đảng
Phạm Phú Lộc Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Nguyễn Thanh Tùng Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Thứ 5

08/12/2016

Trần Văn Sỹ Sáng

Dự Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tại tỉnh;

Kiểm tra đánh giá TCCS Đảng

Chiều Kiểm tra đánh giá TCCS Đảng
Phạm Phú Lộc Sáng

Dự Hội thảo về nước sạch;

Dự tập huấn về Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chiều Dự Hội thảo về nước sạch;
Nguyễn Thanh Tùng Sáng Tham dự Chung kết hội thi Chủ tịch, PCT với kiến thức pháp luật tại tỉnh
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Thứ 6

09/12/2016

Trần Văn Sỹ Sáng Dự kiến họp đánh giá nhiệm vụ T11, triển khai nhiệm vụ T12
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Phạm Phú Lộc Sáng Dự Hội thảo khoa học về nâng cao ứng dụng Đề án ứng dụng tiến bộ KHKT
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Nguyễn Thanh Tùng Sáng

Dự kiến họp đánh giá nhiệm vụ T11, triển khai nhiệm vụ T12;

Dự Hội nghị tổng kết Cụm thi đua số 1

Chiều Làm việc tại cơ quan.

Ghi chú: - Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc đột xuất

Xem lịch công tác các tuần trước của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã