Lịch công tác của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã từ 03/7/2017 đến 07/7/2017

Cập nhật lúc: 02:00 16/08/2016

Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND thị xã:

Thứ Thường trực Buổi Nội dung công việc

Thứ 2

03/7/2017

Ngô Trung Hiếu Sáng Dự Hội nghị Sơ kết BCH Đảng bộ thị xã 6 tháng đầu năm 2017
Chiều Họp Thường Trực HĐND thị xã
Y Nguyên Mlô Sáng Dự Hội nghị Sơ kết BCH Đảng bộ thị xã 6 tháng đầu năm 2017
Chiều Họp Thường Trực HĐND thị xã
Y Sem Ayun Sáng Dự Hội nghị Sơ kết BCH Đảng bộ thị xã 6 tháng đầu năm 2017
Chiều Họp Thường Trực HĐND thị xã

Thứ 3

04/7/2017

Ngô Trung Hiếu Sáng Khai mạc Kỳ họp thứ tư HĐND thị xã Khóa III
Chiều Kỳ họp thứ tư HĐND thị xã Khóa III
Y Nguyên Mlô Sáng Khai mạc Kỳ họp thứ tư HĐND thị xã Khóa III
Chiều Kỳ họp thứ tư HĐND thị xã Khóa III
Y Sem Ayun Sáng Khai mạc Kỳ họp thứ tư HĐND thị xã Khóa III
Chiều Kỳ họp thứ tư HĐND thị xã Khóa III

Thứ 4

05/7/2017

Ngô Trung Hiếu Sáng Kỳ họp thứ tư HĐND thị xã Khóa III
Chiều Bế mạc Kỳ họp thứ tư HĐND thị xã Khóa III
Y Nguyên Mlô Sáng Kỳ họp thứ tư HĐND thị xã Khóa III
Chiều Bế mạc Kỳ họp thứ tư HĐND thị xã Khóa III
Y Sem Ayun Sáng Kỳ họp thứ tư HĐND thị xã Khóa III
Chiều Bế mạc Kỳ họp thứ tư HĐND thị xã Khóa III

Thứ 5

06/7/2017

Ngô Trung Hiếu Sáng Họp Sơ kết công tác phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2017
Chiều Họp (Tổ số 7) HĐND Tỉnh
Y Nguyên Mlô Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Y Sem Ayun Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Thứ 6

07/7/2017

Ngô Trung Hiếu Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Y Nguyên Mlô Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Y Sem Ayun Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Ghi chú: - Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc đột xuất.


Lịch công tác tuần của Lãnh đạo UBND thị xã:

Thứ Thường trực Buổi Nội dung công việc

Thứ 2

03/7/2017

Trần Văn Sỹ Sáng Dự họp BCH Đảng bộ thị xã
Chiều Giao ban TT Thị ủy
Phạm Phú Lộc Sáng Đi công tác tại Đà Nẵng
Chiều Đi công tác tại Đà Nẵng
Nguyễn Thanh Tùng Sáng Dự họp trực tuyến với Chính phủ tại tỉnh
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Thứ 3

04/7/2017

Trần Văn Sỹ Sáng Dự họp HĐND thị xã lần thứ 4
Chiều Dự họp HĐND thị xã lần thứ 4; Làm việc với Sở KHĐT kiểm tra vị trí xây dựng trường PTDTNT
Phạm Phú Lộc Sáng Đi công tác tại Đà Nẵng
Chiều Đi công tác tại Đà Nẵng
Nguyễn Thanh Tùng Sáng Dự họp HĐND thị xã lần thứ 4
Chiều Dự họp HĐND thị xã lần thứ 4

Thứ 4

05/7/2017

Trần Văn Sỹ Sáng Dự họp HĐND thị xã lần thứ 4
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Phạm Phú Lộc Sáng Họp Sở TNMT xử lý đơn ông Ngọc, p Bình Tân
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Nguyễn Thanh Tùng Sáng Họp Sơ kết công tác tôn giáo 6 tháng
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Thứ 5

06/7/2017

Trần Văn Sỹ Sáng Dự sơ kết 6 tháng Công an
Chiều Làm việc với Đoàn kiểm tra NTM
Phạm Phú Lộc Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc với Đoàn kiểm tra NTM
Nguyễn Thanh Tùng Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Thứ 6

07/7/2017

Trần Văn Sỹ Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Phạm Phú Lộc Sáng Dự sơ kết 6 tháng công tác quản lý vật tư NN
Chiều Làm việc tại cơ quan.
Nguyễn Thanh Tùng Sáng Làm việc tại cơ quan.
Chiều Làm việc tại cơ quan.

Ghi chú: - Lịch công tác có thể thay đổi theo yêu cầu công việc đột xuất

Xem lịch công tác các tuần trước của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã