Lịch công tác tuần của Thường trực Thị ủy từ ngày 30/5 đến 03/6/2016

Cập nhật lúc: 02:51 11/07/2016

NGÀY, THÁNG HỌ VÀ TÊN NỘI DUNG CÔNG VIỆC
SÁNG CHIỀU

30/5/2016

(Thứ Hai)

Y Vinh Tơr Đi công tác tại Tỉnh ủy. Họp Ban Thường vụ Thị ủy.
Ngô Trung Việt Làm việc tại cơ quan.
Huỳnh Hưng
Trần Văn Sỹ Họp Ban Thường vụ Đảng ủy CQCQ.

31/5/2016

(Thứ Ba)

Y Vinh Tơr Đi học lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên cao cấp.
Ngô Trung Việt Làm việc tại cơ quan.
Huỳnh Hưng Làm việc tại cơ quan. Làm việc với Đảng ủy phường Đoàn Kết.
Trần Văn Sỹ Góp ý Quy chế nâng lương. Họp Ban Chấp hành Đảng ủy CQCQ.

01/6/2016

(Thứ Tư)

Y Vinh Tơr Đi học lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên cao cấp.
Ngô Trung Việt Làm việc tại cơ quan.
Huỳnh Hưng Làm việc với Ban Dân vận Thị ủy về công tác thực hiện Quy chế dân chủ và Đề án 61. Làm việc tại cơ quan.
Trần Văn Sỹ Dự họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh.

02/6/2016

(Thứ Năm)

Y Vinh Tơr Đi học lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên cao cấp.
Ngô Trung Việt Nắm tình hình địa bàn phường Bình Tân. Nắm tình hình địa bàn phường Thống Nhất.
Huỳnh Hưng Làm việc tại cơ quan.
Trần Văn Sỹ Dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới tại Lữ đoàn đặc công 5. Làm việc tại cơ quan.

03/6/2016

(Thứ Sáu)

Y Vinh Tơr Đi học lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch Chuyên viên cao cấp.
Ngô Trung Việt Làm việc tại cơ quan. Nắm tình hình địa bàn xã Ea Drông.
Huỳnh Hưng Dự Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới. Làm việc tại cơ quan.
Trần Văn Sỹ Làm việc tại cơ quan.

                        Ghi chú:     - Lịch có thể thay đổi khi có công việc đột xuất./.